På svenska
Uutinen

Vuosityöaikasopimus ja palkankorotukset eivät kelvanneet OAJ:lle

KT ja suuret kaupungit ovat pettyneitä siihen, miten OAJ hylkäsi työnantajapuolen tarjoukset perusopetuksen vuosityöaikamallista. Työnantajat pitävät vuosityöaikamallia hyvin tärkeänä opettajien työn tukemisen kannalta ja tarjosivat ratkaisun saamiseksi noin 3–6 prosentin palkankorotuksia. Valitettavasti OAJ on levittänyt sekä neuvotteluista että työnantajapuolen tarjouksesta vääriä tietoja.

Nainen näyttää kädellään ei

OAJ:n Olli Luukkainen väitti blogissaan, että KT:n ja OAJ:n neuvottelijat olivat jo päässeet vuosityöaikamallista sopimukseen, mutta kolmen neuvotteluissa tiiviimmin mukana olleen suuren kaupungin estäneen sopimuksen. Neuvotteluissa toki päästiin pitkälle, mutta mitään neuvottelutulosta ei KT:n ja OAJ:n välille syntynyt.

KT ei voi pakottaa koulutuksesta taloudellisessa ja toiminnallisessa vastuussa olevia työnantajia tekemään paikallista sopimusta. KT joutuu hakemaan kaupungeilta yhteisen linjauksen siitä, miten paljon työnantajat ovat valmiita lisäämään työvoimakustannuksia kokeilusopimuksesta.

KT ja OAJ sopivat jo alkusyksystä, että sopimukset pyritään saamaan 1.8.2017 lukien Vantaan, Vaasan ja Jyväskylän joidenkin koulujen opettajille. Kaupunkien edustajat, KT ja OAJ suunnittelivat yhdessä opettajistoille työaikaseurannan, jonka tuloksiin sopimusratkaisu voitaisiin perustaa. KT:n linjausten taustalla oli myös noin 15 suurimman kaupungin edustajien työnantajaryhmä.

Neuvottelijoiden yhdessä suunnittelema työaikaseuranta ei kuitenkaan kelvannut OAJ:lle sen jälkeen, kun seurannan tulokset olivat vastoin heidän etukäteisnäkemyksiään. Sen takia Vantaan, Vaasan ja Jyväskylän kaupunkien yli 350 opettajan monen viikon työ asian hyväksi meni käytännössä hukkaan.

Luukkainen väitti työnantajapuolen halunneen leikata opettajilta aikaa oppituntien suunnittelusta ja muusta valmistelusta sekä niin sanotuilta jälkitöiltä. Väite on perätön, sillä työaikaseurannan tulosten mukaan suunnittelu- ja jälkityöt olivat alle 30 prosenttia opetuksesta. KT lähti neuvotteluissa tästä todellisuutta kuvaavasta prosenttiosuudesta. OAJ vaati viimeiseen asti vähintään 42 prosenttia, mikä ei perustunut työaikaseurannan tuloksiin.

Koska työnantajapuoli pitää tärkeänä opetuksen valmistelua, tuli työnantajapuoli neuvotteluissa vastaan jopa 41 prosenttiin. Enempään ei voitu suostua, sillä muun kuin suoraan opetukseen liittyvän työn ostaminen olisi nostanut kustannukset liian korkeiksi.

On surullista, että OAJ hyökkää nyt niitä kaupunkeja kohtaan, jotka ovat kantaneet opettajiensa kanssa suurimman vastuun vuosityöaikajärjestelmien kehittämisestä. Jatkossa minkään kaupungin on vaikea uskaltautua tähän työhön mukaan, jos OAJ mustamaalaa ne julkisuudessa vaatimustensa saavuttamiseksi.

KT ja kaupungit ovat halunneet lisätä opettajien yhteistä suunnittelua. Neuvottelut, ohjausryhmän toiminta ja opettajien työaikaseuranta ovat sujuneet OAJ:n kanssa pitkään hyvässä hengessä yhteistä päämäärää kohti. KT onkin yllättänyt OAJ:n kärjekkäästä palautteesta. KT kuitenkin toivoo, että vuosityöajasta saadaan pian ratkaisu aikaan.

Muualla verkossa

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT