Suomeksi
Nyhet

Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården ändras i början av 2018

Efter lagändringen är rehabiliteringshandledare (YH) legitimerade yrkesutbildade personer på samma sätt som socionomer och geronomer som avlagt yrkeshögskoleexamen. Dessutom ska registreringen av närvårdare underlättas.

Sosiaalihuollon palvelut ja ammattihenkilöt

Lagen träder i kraft 1.1.2018.

Övergångsperioden för ansökan om registrering i registret över yrkesutbildade personer inom socialvården har förlängts till 30.6.2018. Övergångsperioden gäller sådana yrkesutbildade personer inom socialvården som enligt tidigare lagstiftning haft rätt att utöva yrke inom socialvården eller behörighet att använda yrkesbeteckning.

Registreringen av närvårdare underlättas

Efter att lagen om yrkesutbildade personer trädde i kraft (1.3.2016) har en del av närvårdarna varit tvungna att ansöka om skydd av yrkesbeteckningen både i centralregistret över yrkesutbildade inom socialvården (Suosikki) och i centralregistret över yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården (Terhikki). Dubbelregistreringen har ställt närvårdarna i en ojämlik ställning jämfört med övriga yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Valvira för över uppgifter från Terhikki till Suosikki

I början av 2018 kommer Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira att föra över i Suosikki alla sådana närvårdares registreringar som har registrerats i Terhikki 1.3.2016 eller tidigare. Valvira gör överföringen avgiftsfritt och utan separat ansökan.

Valvira kommer också att återbetala registreringsavgiften på 40 euro till de dubbelregistrerade som registrerats i Terhikki före 1.3.2016. Övriga närvårdares registreringsavgifter återbetalas inte.

Mer på webben