På svenska
Uutinen

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki muuttuu vuoden 2018 alussa

Lainmuutoksen jälkeen kuntoutuksen ohjaajat (AMK) ovat sosiaalihuollon laillistettavia ammattihenkilöitä samalla tavoin kuin AMK-tutkinnon suorittaneet sosionomit ja geronomit. Lisäksi lähihoitajien rekisteröintiä helpotetaan.

Sosiaalihuollon palvelut ja ammattihenkilöt

Laki tulee voimaan 1.1.2018.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöille varattua siirtymäaikaa sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin hakeutumiseksi jatketaan 30.6.2018 asti. Siirtymäaika koskee niitä sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joilla on ollut aiemman lainsäädännön perusteella sosiaalihuollon ammatinharjoittamisoikeus tai ammattinimikkeen käyttöoikeus.

Lähihoitajien rekisteröintiä helpotetaan

Ammattihenkilölain voimaantulon (1.3.2016) jälkeen osa lähihoitajista on joutunut hakemaan lähihoitajan nimikesuojausta sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Suosikki) että terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki). Lähihoitajien kaksoisrekisteröinti on asettanut lähihoitajat eriarvoiseen asemaan muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa.

Valvira vie Terhikissä olevia tietoja Suosikkiin

Vuoden 2018 alussa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira vie kerta-ajolla lähihoitajan nimikesuojauksen Suosikkiin niille lähihoitajille, jotka ovat olleet Terhikissä 1.3.2016 tai sitä ennen. Valvira tekee merkinnän Suosikkiin maksutta ilman erillistä hakemusta.

Valvira myös palauttaa 40 euron suuruisen rekisteröitymismaksun niille kaksoisrekisteröityneille lähihoitajille, jotka on rekisteröity Terhikkiin 1.3.2016 tai sitä ennen. Muille lähihoitajille rekisteröintimaksua ei palauteta.

Muualla verkossa