På svenska
Yleiskirje
16/2023
Aluehallituksille ja hyvinvointiyhtymille

Hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus (HYVTES) 2023–2025

Tällä yleiskirjeellä annetaan tiedoksi hyvinvointialan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (HYVTES) toimeenpanoon liittyvät ohjeet sekä 1.3.2023–30.4.2025 voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen määräykset.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä pääsopijajärjestöjen JAU ry:n, JUKO ry:n ja SOTE ry:n kanssa, ja sopijaosapuolet ovat sen sisällöstä yksimielisiä.

HYVTES sisältää yleiset palvelussuhteen ehtoja koskevat määräykset, joita sovelletaan kaikkiin hyvinvointialueilla ja hyvinvointiyhtymissä työskenteleviin työntekijöihin ja viranhaltijoihin. Tällaisia määräyksiä ovat muun muassa vuosilomia, virka- ja työvapaita sekä perhevapaita koskevat määräykset. HYVTES sisältää myös määräykset hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien luottamusmiehistä ja työsuojeluvaltuutetuista. Yleiset palvelussuhteen ehdot ovat kunta-alan KVTES 2022–2025 -sopimuksen tasoisia.

Lisäksi HYVTES:ssä määritellään kaikki palvelussuhteen ehdot noin 25 000 työntekijälle/viranhaltijalle. Sopimuksen piirissä tehdään töitä yli 1 800 ammattinimikkeellä. Suurimmat ammattiryhmät ovat palo- ja pelastushenkilöstö, toimisto- ja hallintotehtävissä työskentelevä henkilöstö sekä ruokapalveluhenkilöstö. Sopimuksessa on teknisen alan henkilöstölle, kuten palo- ja pelastushenkilöstölle, oma teknisen alan määräyksiä koskeva liite (liite 7, teknistä alaa koskevat määräykset).
    
KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen

Neuvottelujohtaja Henrika Nybondas-Kangas

Liitteet    
1. Selostus HYVTES:n sopimusmääräyksistä
2. Selostus HYVTES:n teknistä alaa koskevista määräyksistä (liite 7)
3. HYVTES:n teknisen alan liitteen 7 soveltamista koskeva opas
4. Virka- ja työehtosopimus hyvinvointialan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (HYVTES) palkkausjärjestelmän kehittämisestä
5. HYVTES 2023–2025 määräykset

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Jenni Aaltonen

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2116
Matkapuhelin:
+358 44 336 9670
Sähköposti:
Jenni.Aaltonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Eeva Vesterbacka

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2052
Matkapuhelin:
+358 40 701 5507
Sähköposti:
Eeva.Vesterbacka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Maarit Lehtinen

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2210
Matkapuhelin:
+358 50 466 4953
Sähköposti:
Maarit.Lehtinen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Merja Renko

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2111
Matkapuhelin:
+358 50 305 3026
Sähköposti:
Merja.Renko@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT