Suomeksi
UKTA
Del C Bilaga 6 Läroanstalter för konst och mediekultur

IV Timlärare

§ 8 Anställningsvillkor för timlärare

mom. 1

På timlärares anställningsvillkor tillämpas bestämmelserna om timlärare i huvud- respektive bisyssla i UKTA del A. Grundlönen för timlärare framgår av lönebilagan. Lönepunkterna är följande:

 

I YRKESÄMNEN

4 18 07 00 2

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

4 18 07 00 3

Lämplig högskoleexamen

4 18 07 00 4

Lämplig examen på institutnivå

4 18 07 00 5

Annan lämplig examen eller minst tre års lämpliga studier vid konstskola (dans och cirkus)

 

I GEMENSAMMA ÄMNEN

4 18 07 00 8

Högre högskoleexamen

4 18 07 00 9

Högskoleexamen

mom. 2

Den årliga undervisningsskyldigheten för timlärare i gemensamma ämnen är 912 timmar i gymnastik och 836 timmar i övriga ämnen.

mom. 3

Timarvodet för en timlärare i bisyssla räknas ut enligt bestämmelserna om övertimarvode i § 7 utifrån grundlönen i § 2 och undervisningsskyldigheten i § 4 och § 8 mom. 2.

mom. 4

En timlärare i bisyssla som anställts för minst ett arbetsår och som undervisar minst 10 timmar i veckan kan åläggas uppgifter i enlighet med § 4 a, och då betalas ersättning till timläraren för den tid som överstiger 10 timmar.

mom. 5

En timlärare i bisyssla som anställts för minst ett arbetsår och som undervisar mindre än 10 timmar i veckan kan åläggas uppgifter i enlighet med § 4 a, och då betalas ersättning för den tid som överstiger 4 timmar.