Suomeksi

UKTA 2018– 2019

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del C Bilaga 6 Läroanstalter för konst och mediekultur

  IV Timlärare

  § 8 Anställningsvillkor för timlärare

  mom. 1

  På timlärares anställningsvillkor tillämpas bestämmelserna om timlärare i huvud- respektive bisyssla i UKTA del A. Grundlönen för timlärare framgår av lönebilagan. Lönepunkterna är följande:

   

  I YRKESÄMNEN

  4 18 07 00 2

  Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  4 18 07 00 3

  Lämplig högskoleexamen

  4 18 07 00 4

  Lämplig examen på institutnivå

  4 18 07 00 5

  Annan lämplig examen eller minst tre års lämpliga studier vid konstskola (dans och cirkus)

   

  I GEMENSAMMA ÄMNEN

  4 18 07 00 8

  Högre högskoleexamen

  4 18 07 00 9

  Högskoleexamen

  mom. 2

  Den årliga undervisningsskyldigheten för timlärare i gemensamma ämnen är 912 timmar i gymnastik och 836 timmar i övriga ämnen.

  mom. 3

  Timarvodet för en timlärare i bisyssla räknas ut enligt bestämmelserna om övertimarvode i § 7 utifrån grundlönen i § 2 och undervisningsskyldigheten i § 4 och § 8 mom. 2.

  mom. 4

  En timlärare i bisyssla som anställts för minst ett arbetsår och som undervisar minst 10 timmar i veckan kan åläggas uppgifter i enlighet med § 4 a, och då betalas ersättning till timläraren för den tid som överstiger 10 timmar.

  mom. 5

  En timlärare i bisyssla som anställts för minst ett arbetsår och som undervisar mindre än 10 timmar i veckan kan åläggas uppgifter i enlighet med § 4 a, och då betalas ersättning för den tid som överstiger 4 timmar.