2018– 2019

OVTES

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

IV Tuntiopettajat

8 § Tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot

1 mom.

Tuntiopettajien palvelussuhteen ehtoihin sovelletaan OVTES:n osion A pää- ja sivutoimisia tuntiopettajia koskevia määräyksiä. Tuntiopettajan peruspalkka ja hinnoittelutunnukset (ks. palkkaliite) ovat seuraavat:

 

AMMATILLISISSA AINEISSA

4 18 07 00 2

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai
soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

4 18 07 00 3

Soveltuva korkeakoulututkinto

4 18 07 00 4

Soveltuva opistoasteen tutkinto

4 18 07 00 5

Muu soveltuva tutkinto tai vähintään kolmen vuoden
soveltuvat opinnot taidekoulussa (tanssi- ja sirkusala)

 

YHTEISISSÄ AINEISSA

4 18 07 00 8

Ylempi korkeakoulututkinto

4 18 07 00 9

Korkeakoulututkinto

2 mom.

Yhteisten aineiden tuntiopettajan vuotuinen opetusvelvollisuus on liikunnassa 912 ja muissa aineissa 836 tuntia.

3 mom.

Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio lasketaan 7 §:n ylituntipalkkiota koskevien määräysten mukaisesti 2 §:n mukaan määräytyvästä peruspalkasta ja 4 §:n ja 8 §:n 2 momentin mukaan määräytyvästä opetusvelvollisuudesta.

4 mom.

Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu vähintään 10 viikkotuntia opettava sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 4 a §:n mukaisia tehtäviä, jolloin korvaus maksetaan 10 tuntia ylittävältä osalta.

5 mom.

Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 viikkotuntia opettava sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 4 a §:n mukaisia tehtäviä, jolloin korvaus maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta.