På svenska

OVTES 2018– 2019

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio C Liite 6 Taide ja viestintäkulttuurioppilaitos

  IV Tuntiopettajat

  8 § Tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot

  1 mom.

  Tuntiopettajien palvelussuhteen ehtoihin sovelletaan OVTES:n osion A pää- ja sivutoimisia tuntiopettajia koskevia määräyksiä. Tuntiopettajan peruspalkka ja hinnoittelutunnukset (ks. palkkaliite) ovat seuraavat:

   

  AMMATILLISISSA AINEISSA

  4 18 07 00 2

  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai
  soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  4 18 07 00 3

  Soveltuva korkeakoulututkinto

  4 18 07 00 4

  Soveltuva opistoasteen tutkinto

  4 18 07 00 5

  Muu soveltuva tutkinto tai vähintään kolmen vuoden
  soveltuvat opinnot taidekoulussa (tanssi- ja sirkusala)

   

  YHTEISISSÄ AINEISSA

  4 18 07 00 8

  Ylempi korkeakoulututkinto

  4 18 07 00 9

  Korkeakoulututkinto

  2 mom.

  Yhteisten aineiden tuntiopettajan vuotuinen opetusvelvollisuus on liikunnassa 912 ja muissa aineissa 836 tuntia.

  3 mom.

  Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio lasketaan 7 §:n ylituntipalkkiota koskevien määräysten mukaisesti 2 §:n mukaan määräytyvästä peruspalkasta ja 4 §:n ja 8 §:n 2 momentin mukaan määräytyvästä opetusvelvollisuudesta.

  4 mom.

  Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu vähintään 10 viikkotuntia opettava sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 4 a §:n mukaisia tehtäviä, jolloin korvaus maksetaan 10 tuntia ylittävältä osalta.

  5 mom.

  Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 viikkotuntia opettava sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 4 a §:n mukaisia tehtäviä, jolloin korvaus maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta.