Suomeksi

UKTA 2018– 2019

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del C Bilaga 6 Läroanstalter för konst och mediekultur

  II Tjänsteinnehavarnas löner

  § 2 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för lektorer (lärare)

   

  I YRKESÄMNEN

  4 18 04 00 2

  Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  4 18 04 00 3

  Lämplig högskoleexamen

  4 18 04 00 4

  Lämplig examen på institutnivå

  4 18 04 00 5

  Annan lämplig examen eller minst tre års lämpliga studier vid konstskola (dans och cirkus)

   

  I GEMENSAMMA ÄMNEN

  4 18 04 00 8

  Högre högskoleexamen

  4 18 04 00 9

  Högskoleexamen

  § 3 Årsbundet tillägg

  Den tid som berättigar till årsbundet tillägg för lärare och uträkningen av den bestäms enligt del A § 12–18. Antalet år som berättigar till årsbundet tillägg och procenttalen är följande:

  5 år

  8 år

  10 år

  15 år

  20 år

  2 %

  4 %

  6 %

  6 %

  6 %