Suomeksi
UKTA
Del C Bilaga 6 Läroanstalter för konst och mediekultur

V Särskilda bestämmelser

§ 9 Övergångsbestämmelse för lärare som 1.1.2005 övergått till lön angiven i euro

mom. 1           

Om läraren 31.12.2004 hade en totalinkomst som var större än den nya totalinkomsten fr.o.m. 1.1.2005 för samma uppgift och beräknad på samma antal veckotimmar, blir skillnaden ett individuellt lönetillägg.

mom. 2           

Det individuella lönetillägget slopas allteftersom det sker förändringar i den uppgiftsrelaterade lönen i tjänsten eller om tjänsteinnehavaren övergår till en annan tjänst.


Tillämpningsanvisning

Också tidigare tillkomna individuella lönetillägg slopas på samma sätt. Som förändringar i den uppgiftsrelaterade lönen räknas varken allmänna förhöjningar eller individuella tillägg.