Suomeksi

UKTA 2018– 2019

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del C Bilaga 4 Yrkesläroanstalter

  I Tillämpning

  § 1 Tillämpningsområde

  mom. 1

  Denna bilaga tillämpas på följande utbildningsområden:

  • teknik och kommunikation, med undantag av undervisning som ges vid sjöfartsläroanstalter
  • turism, kosthåll och huslig ekonomi
  • skönhetsbranschen inom ramen för social- och hälsovården
  • hemslöjd och konstindustri inom ramen för området kultur
  • gårdsbruk, trädgårdsskötsel och fiskeri inom ramen för naturbruk.

  mom. 2

  På anställningsvillkoren för undervisningspersonal inom de utbildningsområden som anges i mom. 1 tillämpas utöver denna bilaga också del A och de gemensamma bestämmelserna i del C i UKTA. Dessutom iakttas bestämmelserna i AKTA i tillämpliga delar.

  mom. 3

  På timlärare i huvudsyssla tillämpas samma bestämmelser som på lärartjänsteinnehavare.