Suomeksi

UKTA 2018– 2019

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  UKTA 2018–2019, i kraft från 1.2.2018

  Lönebilagan

  Löner och arvoden inom UKTA fr.o.m. 1.5.2018

  fr.o.m. 1.5.2018    

  Del A Allmän del

     
  Arvoden    

  Förhör av privatelev (§ 25)

  36,47

  €/gång

  fr.o.m. 1.5.2018        

  DEL B Gemensamma bestämmelser
  för undervisningspersonal inom
  allmänbildande utbildning

         
  Uppgiftsrelaterad lön        
             
  Lönepunkt  

  Nedre gräns

  Övre gräns

  Nedre gräns

  Övre gräns

     

  dk I

  dk I

  dk II

  dk II

  4 03 01 10 1

  Rektor för skola med årskurs 1–6,
  12–23 lönegrundsgrupper

  3 742,79

  4 019,61

  3 706,98

  3 981,12

  4 03 01 20 1

  Rektor för skola med årskurs 1–6,
  24–30 lönegrundsgrupper

  3 866,22

  4 181,51

  3 829,23

  4 141,49

  4 03 01 30 1

  Rektor för skola med årskurs 1–6,
  31–37 lönegrundsgrupper

  4 019,61

  4 363,32

  3 981,12

  4 321,61

  4 03 01 40 1 Rektor för skola med årskurs 1–6,
  38
  lönegrundsgrupper
  4 190,45   4 150,33  

  4 03 01 10 2

  Rektor för skola med årskurs 7–9,
  –6 lönegrundsgrupper

  3 866,22

  4 181,75

  3 829,23

  4 141,49

  4 03 01 20 2

  Rektor för skola med årskurs 7–9,
  7–14 lönegrundsgrupper

  4 181,51

  4 548,93

  4 141,49

  4 505,39

  4 03 01 30 2

  Rektor för skola med årskurs 7–9,
  15–19 lönegrundsgrupper

  4 363,32

  4 737,90

  4 321,61

  4 692,58

  4 03 01 40 2

  Rektor för skola med årskurs 7–9,
  20–24 lönegrundsgrupper

  4 548,93

   

  4 505,39

   
  4 03 01 50 2 Rektor för skola med årskurs 7–9,
  25– lönegrundsgrupper
  4 742,27   4 696,88  

  4 03 01 10 3

  Rektor för specialskola,
  6–11 lönegrundsgrupper

  3 866,22

  4 181,51

  3 829,23

  4 141,49

  4 03 01 20 3

  Rektor för specialskola,
  12–20 lönegrundsgrupper

  4 019,61

  4 363,32

  3 981,12

  4 321,61

  4 03 01 30 3

  Rektor för specialskola,

  21–25 lönegrundsgrupper

  4 363,32

  4 737,90

  4 321,61

  4 692,58

  4 03 01 40 3

  Rektor för specialskola,
  26– lönegrundsgrupper

  4 548,93

  4 956,55

  4 505,39

  4 909,12

  4 03 02 00 0

  Biträdande rektor med helhetsarbetstid i grundskola (del B § 5)

   

   

   

   

  4 04 02 00 0

  Biträdande rektor med helhetsarbetstid i gymnasiet
  (del B § 5)

   

   

   

   

  4 04 01 00 5

  Rektor i gymnasium (del B § 4)

  4 422,82

  5 516,20

  4 380,49

  5 463,41

  4 04 01 01 1

  Rektor i vuxengymnasium
  (del B § 4)

  4 422,82

  5 516,20

  4 380,49

  5 463,41

  4 03 04 06 6

  Elevhandledare i grundskola
  (del B § 6)

  2 988,29

   

  2 959,83

   

  4 03 04 06 7

  Elevhandledare i grundskola, ej behörighet
  (del B § 6 mom. 2)

   

   

   

   

  4 04 04 06 6 Studiehandledare i gymnasium
  (del B § 6a mom. 1)
  3 781,50   3 750,06  
  4 04 04 06 7 Studiehandledare i gymnasium, ej behörighet
  (del B § 6a mom. 2)
         

  Arvoden

   

  1–6-skola, €/mån.

   

  7–9-skola eller specialskola €/mån.

   

  Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
  6–8 lönegrundsgrupper (§ 19 mom. 2)

   

   

  229,63

   

  Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
  9
  16 lönegrundsgrupper (§ 19 mom. 2)

  229,63

   

  459,25

   

  Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,

  17–21 lönegrundsgrupper (§ 19 mom. 2)

  344,45

   

  574,07

   

  Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
  22–25 lönegrundsgrupper (§ 19 mom. 2)

  344,45

   

  803,7

   

  Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
  26–29 lönegrundsgrupper (§ 19 mom. 2)

  459,25

   

  1 033,34

   

  Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
  30–33 lönegrundsgrupper (§ 19 mom. 2)

  574,07

   

  1 148,12

   

  KTilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
  34– lönegrundsgrupper (§ 19 mom. 2)

  688,88

   

  1 262,96

   

   

  Gymnasier

       

  Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
  100–200 elever (§ 19 mom. 5)

  194,38

       

  Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
  201–400 elever (§ 19 mom. 5)

  291,54

       

  Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
  401–600 elever (§ 19 mom. 5)

  388,71

       

  Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
  601– elever (§ 19 mom. 5)

  485,90

       
   

  Grundskolor och vuxengymnasier

     

  Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt (§ 19 mom. 4 och 6)

  97,16

       
  fr.o.m. 1.5.2018    

  DEL B BILAGA 1 Grundskolan

     

  Uppgiftsrelaterad lön

       
     

  dk I

  dk II

  4 03 04 00 5

   

  2 844,53

  2 817,62

  4 03 04 00 7

  Lektor/annan än ovan nämnd behörighet för ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen, klassundervisning eller specialundervisning

  2 651,87

  2 626,81

  4 03 04 00 8

  Lektor/högre högskoleexamen

  2 324,46

  2 302,48

  4 03 04 00 9

  Lektor/högskoleexamen

  2 224,95

  2 203,91

  4 03 04 01 0

  Lektor/annan än ovan nämnd

  2 102,94

  2 083,06

  4 03 04 01 2

  Lärare som ger specialundervisning/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för specialundervisning

  2 864,28

  2 837,19

  4 03 04 01 4

  Lärare som ger specialundervisning/lägre högskoleexamen och lärarbehörighet för specialundervisning

  2 764,12

  2 737,94

  4 03 04 01 3

  Lärare som ger specialundervisning/lärarbehörighet för specialundervisning

  2 675,52

  2 650,19

  4 03 04 01 5

  Lärare som ger specialundervisning/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

  2 633,80

  2 608,91

  4 03 04 01 6

  Speciallärarbehörighet för undervisning av mycket gravt utvecklingsstörda (TRÄNS 2) eller lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

  2 524,26

  2 500,44

  4 03 04 01 7

  Lärare som ger specialundervisning/ annan än ovan nämnd

  2 206,30

  2 185,43

  4 03 04 02 8

  Klasslärare/ klasslärarbehörighet,
  högre högskoleexamen och ämneslärarbehörighet i något gemensamt ämne i grundskolan

  2 844,53

  2 817,62

  4 03 04 03 0

  Klasslärare/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/ gymnasieundervisning

  2 633,80

  2 608,91

  4 03 04 03 1

  Klasslärare/lärarbehörighet för grundläggande utbildning/ gymnasieundervisning

  2 548,78

  2 524,67

  4 03 04 09 8

  Klasslärare/ högskoleexamen/ barnträdgårdslärarexamen

  2 079,41

  2 059,91

  4 03 04 03 3

  Klasslärare/annan än ovan nämnd

  1 983,10

  1 965,27

  4 03 04 02 0

  Förskollärare/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

  2 284,98

  2 263,37

  4 03 04 02 4

  Förskollärare/lärare i specialförskoleklass med behörighet som specialbarnträdgårdslärare

  2 284,98

  2 263,37

  4 03 04 02 1

  Förskollärare/behörighet enligt 7 § i förordning 986/1998

  2 237,45

  2 216,25

  4 03 04 02 2

  Förskollärare/annan än ovan nämnd

  1 923,15

  1 907,03

  4 03 07 03 8

  Timlärare i årskurs 7–9/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/ gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

  2 844,53

  2 817,62

  4 03 07 04 0

  Timlärare i årskurs 7–9/annan än ovan nämnd behörighet för ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen, klassundervisning eller specialundervisning

  2 651,87

  2 626,81

  4 03 07 04 1

  Timlärare i årskurs 7–9/högre högskoleexamen

  2 324,46

  2 302,48

  4 03 07 04 2

  Timlärare i årskurs 7–9/högskoleexamen

  2 224,95

  2 203,91

  4 03 07 04 3

  Timlärare i årskurs 7–9/ annan än ovan nämnd

  2 102,94

  2 083,06

  4 03 07 04 4

  Timlärare som ger specialundervisning/ högre högskoleexamen och speciallärarbehörighet

  2 864,28

  2 837,19

  4 03 07 04 6

  Timlärare som ger specialundervisning /lägre högskoleexamen och speciallärarbehörighet

  2 764,12

  2 737,97

  4 03 07 04 5

  Timlärare som ger specialundervisning/ speciallärarbehörighet

  2 675,52

  2 650,19

  4 03 07 04 7

  Timlärare som ger specialundervisning/ högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/ gymnasieundervisning

  2 633,80

  2 608,91

  4 03 07 04 8

  Speciallärarbehörighet för undervisning av mycket gravt utvecklingsstörda (TRÄNS 2) eller lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

  2 524,26

  2 500,44

  4 03 07 04 9

  Timlärare som ger specialundervisning /annan än ovan nämnd

  2 206,30

  2 185,43

  4 03 07 05 4

  Timlärare i årskurs 1–6/ klasslärarbehörighet, högre högskoleexamen och ämneslärarbehörighet i något gemensamt ämne i grundskolan

  2 844,53

  2 817,62

  4 03 07 05 6

  Timlärare i årskurs 1–6/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/ gymnasieundervisning

  2 633,80

  2 608,91

  4 03 07 05 7

  Timlärare i årskurs 1–6/lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

  2 548,78

  2 524,67

  4 03 07 09 9

  Timlärare i årskurs 1–6/ högskoleexamen/ barnträdgårdslärarexamen

  2 079,41

  2 059,91

  4 03 07 05 9

  Timlärare i årskurs 1–6/ annan än ovan nämnd

  1 983,10

  1 965,27

  4 03 07 06 2

  Timlärare som undervisar separat förskolegrupp/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/ gymnasieundervisning

  2 284,98

  2 263,37

  4 03 07 06 5

  Timlärare som undervisar separat förskolegrupp/lärare i specialförskoleklass med specialbarnträdgårdslärarbehörighet

  2 284,98

  2 263,37

  4 03 07 06 3

  Timlärare som undervisar separat förskolegrupp/behörighet enligt 7 § i förordning 986/1998

  2 237,45

  2 216,25

  4 03 07 06 4

  Timlärare som undervisar separat förskolegrupp/annan än ovan nämnd

  1 923,15

  1 907,03

         

  Arvoden

   

  €/mån.

   
         
   

   

     
   

  1–2 lönegrundsgrupper

  194,56

   
   

  3–8 lönegrundsgrupper

  389,10

   
   

  9– lönegrundsgrupper

  583,66

   
  fr.o.m. 1.5.2018    

  DEL B BILAGA 2 Gymnasier

     

  Grundlöner

   

  dk I

  dk II

  4 04 04 01 7

  Lektor/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

  3 016,35

  2 987,86

  4 04 04 01 8

  Lektor/tidigare lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller grundläggande utbildning

  2 878,72

  2 851,46

  4 04 04 02 2

  Lektor/högskoleexamen

  2 429,50

  2 406,55

  4 04 04 02 3

  Lektor/annan än ovan nämnd examen

  2 151,21

  2 130,89

  4 04 07 03 7

  Timlärare/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

  3 016,35

  2 987,86

  4 04 07 03 9

  Timlärare/tidigare lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller grundläggande utbildning

  2 613,87

  2 589,16

  4 04 07 04 2

  Timlärare/högskoleexamen

  2 322,06

  2 300,10

  4 04 07 04 1

  Timlärare/annan än ovan nämnd examen

  2 151,21

  2 130,89

  Arvoden

   

  €/gång

   
   

  Förhör av privatelev (per ämne, § 9 mom. 2)

  115,64

   
   

  YFörhör av privatelev (tillämpningsanvisning, § 9 mom. 2)

  38,62

   
   

  Förhandsgranskning och bedömning av en privatelevs studentskrivning (§ 9 mom. 5)

  38,62

   
  fr.o.m. 1.5.2018    

  DEL B BILAGA 3 Vuxengymnasier

     
  Grundlöner  

  dk I

  dk II

  4 04 04 02 4

  Lektor vid vuxengymnasium och vuxenlinje/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

  3 016,35

  2 987,86

  4 04 04 02 5

  Lektor vid vuxengymnasium och vuxenlinje/tidigare lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller annan lärarbehörighet för vuxengymnasium eller lärarbehörighet för grundläggande utbildning

  2 875,91

  2 848,69

  4 04 04 02 7

  Lektor vid vuxengymnasium eller vuxenlinje/högskoleexamen

  2 431,92

  2 408,94

  4 04 04 02 6

  Lektor vid vuxengymnasium eller vuxenlinje/annan än ovan nämnd

  2 152,30

  2 131,96

  4 04 07 05 0

  Timlärare/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

  3 016,35

  2 987,86

  4 04 07 05 1

  Timlärare/tidigare lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller annan lärarbehörighet för vuxengymnasium eller lärarbehörighet för grundläggande utbildning

  2 613,87

  2 589,16

  4 04 07 05 3

  Timlärare/högskoleexamen

  2 322,06

  2 300,10

  4 04 07 05 4

  Timlärare/annan än ovan nämnd examen

  2 151,21

  2 130,89

  Arvoden

   

  €/gång

   
   

  Förhör av privatelev (per ämne, § 9 mom. 2)

  115,64

   
   

  Förhör av privatelev (tillämpningsanvisning, § 9 mom. 2)

  38,62

   
   

  Förhandsgranskning och bedömning av en privatelevs studentskrivning (§ 9 mom. 5)

  38,62

   
  fr.o.m. 1.5.2018    
  DEL C  BILAGA 1 Undervisningspersonal inom yrkesutbildningen  
  Grundlöner   dk I dk II
  4 09 01 02 4 Rektorer 3 948,49 3 910,66
  4 00 03 00 1 Biträdande rektor och vuxenutbildningsföreståndare/högre högskoleexamen 3 749,57 3 713,55
  4 00 03 00 2 Biträdande rektor och vuxenutbildningsföreståndare/annan examen 3 619,83 3 584,74
  Grundlöner      
  4 11 03 00 3 Studiehandledare/högre högskoleexamen dk I dk II
    0 år 3 212,28 3 181,13
    5 år 3 276,52 3 244,74
    8 år 3 374,82 3 342,09
    10 år 3 543,55 3 509,19
    15 år 3 825,49 3 788,38
    20 år 3 978,51 3 939,92
  4 11 03 00 4 Studiehandledare/högre högskoleexamen    
    0 år 3 119,88 3 089,82
    5 år 3 182,27 3 151,62
    8 år 3 277,74 3 246,17
    10 år 3 441,62 3 408,49
    15 år 3 715,46 3 679,66
    20 år 3 864,07 3 826,85
  4 11 04 00 1 Lektor/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen    
  4 11 07 00 1 Timlärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen    
    0 år 3 405,06 3 372,73
    5 år 3 593,41 3 559,30
    8 år 3 726,51 3 691,14
    10 år 3 934,15 3 896,81
    15 år 4 154,24 4 114,81
    20 år 4 387,55 4 345,90
  4 11 04 00 2 Lektor/lämplig högskoleexamen, ingenjörs- eller byggnadsarkitektexamen    
  4 11 07 00 2 Timlärare/lämplig högskoleexamen, ingenjörs- eller byggnadsarkitektexamen    
    0 år 2 965,16 2 937,03
    5 år 3 129,18 3 099,48
    8 år 3 245,09 3 214,29
    10 år 3 425,90 3 393,39
    15 år 3 617,57 3 583,24
    20 år 3 820,73 3 784,47
  4 11 04 00 3 Lektor/lämplig examen på institutnivå    
  4 11 07 00 3 Timlärare/lämplig examen på institutnivå    
    0 år 2 768,79 2 742,57
    5 år 2 921,94 2 894,27
    8 år 3 030,17 3 001,48
    10 år 3 199,62 3 168,72
    15 år 3 377,99 3 345,99
    20 år 3 567,69 3 533,90
  4 11 04 00 4 Lektor/annan lämplig examen eller utbildning    
  4 11 07 00 4 Timlärare/annan lämplig examen eller utbildning    
    0 år 2 703,97 2 678,28
    5 år 2 853,54 2 826,44
    8 år 2 959,24 2 931,13
    10 år 3 124,13 3 094,45
    15 år 3 298,90 3 267,57
    20 år 3 484,17 3 451,07
  Arvode för timlärare i bisyssla €/timme  
  4 11 07 03 3   26,67  
  fr.o.m. 1.5.2018
  DEL C Gemensamma bestämmelser för undervisningspersonal
  inom yrkesutbildningen
  Grundlöner   dk I dk II
  4 09 01 02 4 Rektorer 3 948,49 3 910,66
  4 00 03 00 1 Biträdande rektor och vuxenutbildningsföreståndare/högre högskoleexamen 3 749,57 3 713,55
  4 00 03 00 2 Biträdande rektor och vuxenutbildningsföreståndare/annan exameno 3 619,83 3 584,74
  4 00 03 00 3 Studiehandledare/högre högskoleexamen 3 447,84 3 414,41
  4 00 03 00 4 Studiehandledare/annan examen 3 348,67 3 316,41
  Arvoden €/gång  
  Arvode för förhandsgranskning av studentskrivningar
  (§ 10 mom. 2)
  38,53  
  fr.o.m. 1.5.2018    

  DEL C BILAGA 4 Yrkesläroanstalter

     

  Grundlöner

   

  dk I

  dk II

  4 09 04 00 1

  Lektor i yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  3 139,18

  3 109,39

  4 09 04 00 2

  Lektor i yrkesämnen/lämplig högskoleexamen, ingenjörs- eller byggnadsarkitektexamen

  2 733,63

  2 707,69

  4 09 04 00 3

  Lektor i yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå

  2 552,59

  2 528,41

  4 09 04 00 8

  Lektor i yrkesämnen/annan lämplig examen eller utbildning

  2 492,85

  2 469,17

  4 09 04 00 5

  Lektor i gemensamma ämnen i yrkesläroanstalt /lämplig högre högskoleexamen

  2 854,32

  2 827,24

  4 09 04 00 6

  Lektor i gemensamma ämnen i yrkesläroanstalt /lämplig högre högskoleexamen

  2 344,31

  2 322,08

  4 09 07 01 5

  Yrkesläroanstalt/timlärare/yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  3 139,18

  3 109,39

  4 09 07 01 6

  Timlärare/yrkesämnen/lämplig högskoleexamen, ingenjörs- eller byggnadsarkitektexamen

  2 733,63

  2 707,69

  4 09 07 01 7

  Timlärare/yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå

  2 552,59

  2 528,41

  4 09 07 02 2

  Timlärare/yrkesämnen/annan lämplig examen eller utbildning

  2 492,85

  2 469,17

  4 09 07 01 9

  Timlärare/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen

  2 854,32

  2 827,24

  4 09 07 02 0

  Timlärare/gemensamma ämnen/annan lämplig examen

  2 344,31

  2 322,08

  DEL C BILAGA 5 Handelsläroanstalter

     
  Grundlöner  

  dk I

  dk II

  4 14 04 00 3

  Lektor/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  2 970,57

  2 942,36

  4 14 04 00 4

  Lektor/lämplig högskoleexamen

  2 634,61

  2 609,63

  4 14 04 00 5

  Lektor/annan lämplig examen

  2 367,38

  2 344,91

  4 14 07 01 1

  Timlärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  2 970,57

  2 942,36

  4 14 07 01 2

  Timlärare/lämplig högskoleexamen

  2 634,61

  2 609,63

  4 14 07 01 3

  Timlärare/annan lämplig examen

  2 367,38

  2 344,91

  fr.o.m. 1.5.2018    

  DEL C BILAGA 6 Läroanstalter för konst- och mediekultur

     

  Grundlöner

   

  dk I

  dk II

  4 18 04 00 2

  Lektor/yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  2 479,72

  2 456,17

  4 18 04 00 3

  Lektor/yrkesämnen/lämplig högskoleexamen

  2 352,46

  2 330,16

  4 18 04 00 4

  Lektor/yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå

  2 336,05

  2 313,90

  4 18 04 00 5

  Lektor/yrkesämnen/annan lämplig examen eller minst tre års lämpliga studier vid konstskola (dans och cirkus)

  2 131,46

  2 111,23

  4 18 04 00 8

  Lektor/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen

  2 479,72

  2 456,17

  4 18 04 00 9

  Lektor/gemensamma ämnen/högskoleexamen

  2 336,05

  2 313,90

  4 18 07 00 2

  Timlärare/yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  2 479,72

  2 456,17

  4 18 07 00 3

  Timlärare/yrkesämnen/lämplig högskoleexamen

  2 352,46

  2 330,16

  4 18 07 00 4

  Timlärare/yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå

  2 336,05

  2 313,90

  4 18 07 00 5

  Timlärare/yrkesämnen/annan lämplig examen eller minst tre års lämpliga studier vid konstskola (dans och cirkus)

  2 131,46

  2 111,23

  4 18 07 00 8

  Timlärare/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen

  2 479,72

  2 456,17

  4 18 07 00 9

  Timlärare/gemensamma ämnen/högskoleexamen

  2 336,05

  2 313,90

  fr.o.m. 1.5.2018    

  DEL C BILAGA 7 Social- och hälsovårds­läroanstalter

     

  Grundlöner

   

  dk I

  dk II

  4 16 04 00 5

  Lektor/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  3 265,74

  3 234,43

  4 16 04 00 6

  Lektor/annan

  3 109,28

  3 079,41

  4 16 07 00 5

  Timlärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  3 265,74

  3 234,43

  4 16 07 00 6

  Timlärare/annan

  3 109,28

  3 079,41

  fr.o.m. 1.5.2018    

  DEL C BILAGA 8 Läroanstalter för skogsbruk och trähushållning

     
  Grundlöner  

  dk I

  dk II

  4 19 04 00 8

  Lektor/yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  3 291,22

  3 259,98

  4 19 04 00 9

  Lektor/yrkesämnen/lämplig högskoleexamen eller ingenjörsexamen

  3 005,30

  2 976,78

  4 19 04 01 0

  Lektor/yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå

  2 918,31

  2 890,65

  4 19 04 01 8

  Lektor/yrkesämnen/annan lämplig examen eller utbildning

  2 728,71

  2 702,80

  4 19 04 01 4

  Lektor/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen

  3 160,98

  3 130,99

  4 19 04 01 5

  Lektor/gemensamma ämnen/högskoleexamen

  2 918,31

  2 890,65

  4 19 07 00 8

  Timlärare/yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  3 291,22

  3 259,98

  4 19 07 00 9

  Timlärarare/yrkesämnen/lämplig högskoleexamen eller ingenjörsexamen

  3 005,30

  2 976,78

  4 19 07 01 0

  Timlärare/yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå

  2 918,31

  2 890,65

  4 19 07 01 8

  Timlärare/yrkesämnen/annan lämplig examen eller utbildning

  2 728,71

  2 702,80

  4 19 07 01 4

  Timlärare/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen

  3 160,98

  3 130,99

  4 19 07 01 5

  Timlärare/gemensamma ämnen/högskoleexamen

  2 918,31

  2 890,65

  fr.o.m. 1.5.2018    

  DEL C BILAGA 9 Sjöfartsläroanstalter

     
  Grundlöner  

  dk I

  dk II

  4 20 04 00 3

  Laboratorieingenjör

  2 841,85

  2 814,84

  4 20 04 01 0

  Lektor/sjöfartsämnen och tekniska ämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  3 100,91

  3 071,48

  4 20 04 01 1

  Lektor/sjöfartsämnen och tekniska ämnen/annan examen

  2 905,06

  2 877,50

  4 20 04 00 8

  Lektor/yrkesundervisning

  2 321,53

  2 299,49

  4 20 04 00 9

  Lektor/arbetsundervisning

  2 216,74

  2 195,74

  4 20 04 00 4

  Lektor/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen

  2 854,45

  2 827,34

  4 20 04 00 5

  Lektor/gemensamma ämnen/lägre högskoleexamen

  2 539,80

  2 515,74

  4 20 04 00 6

  Lektor/gemensamma ämnen/annan examen

  2 485,19

  2 461,63

  4 20 07 01 0

  Timlärare/sjöfartsämnen och tekniska ämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  3 100,91

  3 071,48

  4 20 07 01 1

  Timlärare/sjöfartsämnen och tekniska ämnen/annan examen

  2 905,06

  2 877,50

  4 20 07 00 8

  Timlärare/yrkesundervisning

  2 321,53

  2 299,49

  4 20 07 00 9

  Timlärare/arbetsundervisning

  2 216,74

  2 195,74

  4 20 07 00 4

  Timlärare/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen

  2 854,45

  2 827,34

  4 20 07 00 5

  Timlärare/gemensamma ämnen/lägre högskoleexamen

  2 539,80

  2 515,74

  4 20 07 00 6

  Timlärare/gemensamma ämnen/annan examen

  2 485,19

  2 461,63

  fr.o.m. 1.5.2018    

  DEL E Yrkesutbildningscenter för vuxna

     

  4 30 04 00 4

  Heltidsanställd lärare/högre högskoleexamen

  Nedre gräns

  Övre gräns

   

  0 år

  3 770,45

  4 426,88

   

  5 år

  3 958,97

  4 615,42

   

  10 år

  4 156,92

  4 813,38

   

  15 år

  4 364,78

  5 021,20

   

  20 år

  4 539,37

  5 195,81

  4 30 04 00 5

  Heltidsanställd lärare/högskoleexamen eller ingenjörsexamen

   

  0 år

  3 546,81

  4 065,67

   

  5 år

  3 724,15

  4 243,01

   

  10 år

  3 910,35

  4 429,21

   

  15 år

  4 105,86

  4 624,72

   

  20 år

  4 270,12

  4 788,97

  4 30 04 00 6

  Heltidsanställd lärare/examen på institutnivå

   

  0 år

  3 079,94

  3 533,06

   

  5 år

  3 233,93

  3 687,04

   

  10 år

  3 395,62

  3 848,75

   

  15 år

  3 565,40

  4 018,41

   

  20 år

  3 708,02

  4 161,14

  4 30 04 00 7

  Heltidsanställd lärare/annan examen
   

  0 år

  2 851,52

  3 217,13

   

  5 år

  2 994,10

  3 359,70

   

  10 år

  3 143,81

  3 509,43

   

  15 år

  3 301,01

  3 666,59

   

  20 år

  3 433,04

  3 798,64

  fr.o.m. 1.5.2018        

  DEL F BILAGA 10 Musikläroanstalter

  Nedre gräns

  Övre gräns

  Nedre gräns

  Övre gräns

  Uppgiftsrelaterad lön

  I dk

  I dk

  II dk

  II dk

  4 08 01 00 2

  Rektorer

  3 660,02

  4 608,01

  3 624,88

  4 563,76

  4 08 02 00 5

  Biträdande rektorer

  3 293,58

  4 071,77

  3 261,94

  4 032,69

             

  Grundlön

   

  I dk

   

  II dk

   

  4 08 04 01 2

  Lärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  2 521,11

   

  2 497,12

   

  4 08 04 01 4

  Lärare/lämplig yrkeshögskoleexamen, påbyggnadsexamen vid konservatorium eller tidigare lektorsbehörighet

  2 455,14

   

  2 431,78

   

  4 08 04 01 3

  Lärare/annan examen eller tidigare behörighet som lärare eller ackompanjatör

  2 209,15

   

  2 188,11

   

  4 08 04 00 8

  Yrkesutbildningslärare

  2 521,11

   

  2 497,12

   

  4 08 07 02 6

  Timlärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  2 309,64

   

  2 287,64

   

  4 08 07 02 8

  Timlärare/lämplig yrkeshögskoleexamen, påbyggnadsexamen vid konservatorium eller tidigare lektorsbehörighet

  2 263,63

   

  2 242,06

   

  4 08 07 02 7

  Timlärare/annan lämplig examen eller tidigare behörighet som lärare eller ackompanjatör

  2 106,28

   

  2 086,25

   
             

  Timarvode för timlärare i bisyssla

  €/timme

       

  4 08 07 02 9

  Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  27,84

       

  4 08 07 03 0

  Lämplig yrkeshögskoleexamen, påbyggnadsexamen vid konservatorium eller tidigare lektorsbehörighet

  27,32

       

  4 08 07 03 1

  Annan lämplig examen eller tidigare behörighet som lärare eller ackompanjatör

  25,59

       
  fr.o.m. 1.5.2018        

  DEL F BILAGA 11 Konstskolor för barn och unga

  Nedre gräns

  Övre gräns

  Nedre gräns

  Övre gräns

  Uppgiftsrelaterad lön

  dk I

  dk I

  dk II

  dk II

  4 05 01 00 1

  Rektor/lämplig högre högskoleexamen som avlagts vid Konstindustriella högskolan eller vid någon annan högskola

  3 196,38

  3 726,78

  3 171,95

  3 691,09

  4 05 01 00 2

  Rektor/teckningslärarexamen som avlagts vid Konstindustriella högskolan eller vid någon läroanstalt för konstindustri

  3 196,38

  3 726,78

  3 171,95

  3 691,09

  4 05 04 00 4

  Lärare i konstskola (alternativ 1)

  2 148,70

  2 437,41

  2 129,36

  2 414,10

  4 05 04 00 5

  Lärare i konstskola (alternativ 2)

  2 230,53

  2 572,89

  2 210,27

  2 548,28

  Timlöner

   

  Nedre gräns

  Övre gräns

     

  4 05 07 04 0

  Konstskola för barn och unga/timlärare

  24,47

  31,34

     
  fr.o.m. 1.5.2018        

  DEL F BILAGA 12 Medborgarinstitut

  Nedre gräns

  Övre gräns

  Nedre gräns

  Övre gräns

  Grundlöner

   

  dk I

  dk I

  dk II

  dk II

  4 06 01 00 1

  Rektorer

  3 626,25

  4 379,24

  3 591,54

  4 338,85

  4 06 02 00 2

  Biträdande rektorer

  3 070,06

  3 880,30

  3 040,68

  3 843,18

  4 06 04 00 6

  Lärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  2 532,27

   

  2 508,27

   

  4 06 04 00 7

  Lärare/annan lämplig examen eller dispens för lärartjänst vid medborgarinstitut

  2 278,43

   

  2 256,85

   

  4 06 04 00 8

  Planeringsansvarig lärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  2 803,56

  3 111,40

   

   

  4 06 04 00 9

  Planeringsansvarig lärare/annan examen eller dispens för lärartjänst vid medborgarinstitut

  2 535,67

  2 759,35

   

   

  Timlöner

   

  Nedre gräns

  Övre gräns

     

  4 06 07 03 3

  Medborgarinstitut/timlärare

  24,92

  28,57

     
  Arvoden   €/mån.      
  Arvode för kvällsundervisning (§ 8) 65,48      
  fr.o.m. 1.5.2018        

  DEL F BILAGA 13 Folkhögskola

  Nedre gräns

  Övre gräns

  Nedre gräns

  Övre gräns

  Grundlöner

   

  dk I

  dk I

  dk II

  dk II

  4 07 01 01 1

  Rektorer

  3 524,68

  4 214,73

  3 490,96

  4 159,62

  4 07 04 01 3

  Lärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  2 501,87

   

  2 478,17

   

  4 07 04 01 4

  Lärare/annan lämplig examen eller dispens för lärartjänst vid folkhögskola

  2 269,37

   

  2 247,83

   

  4 07 04 02 1

  Lärare/s/lämplig högre högskoleexamen (alternativ 2)

  3 202,93

   

  3 172,55

   

  4 07 04 02 2

  Lärare/lämplig lägre högskoleexamen ((alternativ 2)

  3 122,73

   

  3 093,10

   

  4 07 04 02 3

  Lärare/annan examen (alternativ 2)

  2 681,09

   

  2 655,65

   

  Timlöner

   

  Nedre gräns

  Övre gräns

     

  4 07 07 03 3

  Folkhögskola/timlärare

  24,92

  28,57