Suomeksi
UKTA
UKTA 2018–2019, i kraft från 1.2.2018

Lönebilagan

Löner och arvoden inom UKTA fr.o.m. 1.5.2018

fr.o.m. 1.5.2018    

Del A Allmän del

   
Arvoden    

Förhör av privatelev (§ 25)

36,47

€/gång

fr.o.m. 1.5.2018        

DEL B Gemensamma bestämmelser
för undervisningspersonal inom
allmänbildande utbildning

       
Uppgiftsrelaterad lön        
           
Lönepunkt  

Nedre gräns

Övre gräns

Nedre gräns

Övre gräns

   

dk I

dk I

dk II

dk II

4 03 01 10 1

Rektor för skola med årskurs 1–6,
12–23 lönegrundsgrupper

3 742,79

4 019,61

3 706,98

3 981,12

4 03 01 20 1

Rektor för skola med årskurs 1–6,
24–30 lönegrundsgrupper

3 866,22

4 181,51

3 829,23

4 141,49

4 03 01 30 1

Rektor för skola med årskurs 1–6,
31–37 lönegrundsgrupper

4 019,61

4 363,32

3 981,12

4 321,61

4 03 01 40 1 Rektor för skola med årskurs 1–6,
38
lönegrundsgrupper
4 190,45   4 150,33  

4 03 01 10 2

Rektor för skola med årskurs 7–9,
–6 lönegrundsgrupper

3 866,22

4 181,75

3 829,23

4 141,49

4 03 01 20 2

Rektor för skola med årskurs 7–9,
7–14 lönegrundsgrupper

4 181,51

4 548,93

4 141,49

4 505,39

4 03 01 30 2

Rektor för skola med årskurs 7–9,
15–19 lönegrundsgrupper

4 363,32

4 737,90

4 321,61

4 692,58

4 03 01 40 2

Rektor för skola med årskurs 7–9,
20–24 lönegrundsgrupper

4 548,93

 

4 505,39

 
4 03 01 50 2 Rektor för skola med årskurs 7–9,
25– lönegrundsgrupper
4 742,27   4 696,88  

4 03 01 10 3

Rektor för specialskola,
6–11 lönegrundsgrupper

3 866,22

4 181,51

3 829,23

4 141,49

4 03 01 20 3

Rektor för specialskola,
12–20 lönegrundsgrupper

4 019,61

4 363,32

3 981,12

4 321,61

4 03 01 30 3

Rektor för specialskola,

21–25 lönegrundsgrupper

4 363,32

4 737,90

4 321,61

4 692,58

4 03 01 40 3

Rektor för specialskola,
26– lönegrundsgrupper

4 548,93

4 956,55

4 505,39

4 909,12

4 03 02 00 0

Biträdande rektor med helhetsarbetstid i grundskola (del B § 5)

 

 

 

 

4 04 02 00 0

Biträdande rektor med helhetsarbetstid i gymnasiet
(del B § 5)

 

 

 

 

4 04 01 00 5

Rektor i gymnasium (del B § 4)

4 422,82

5 516,20

4 380,49

5 463,41

4 04 01 01 1

Rektor i vuxengymnasium
(del B § 4)

4 422,82

5 516,20

4 380,49

5 463,41

4 03 04 06 6

Elevhandledare i grundskola
(del B § 6)

2 988,29

 

2 959,83

 

4 03 04 06 7

Elevhandledare i grundskola, ej behörighet
(del B § 6 mom. 2)

 

 

 

 

4 04 04 06 6 Studiehandledare i gymnasium
(del B § 6a mom. 1)
3 781,50   3 750,06  
4 04 04 06 7 Studiehandledare i gymnasium, ej behörighet
(del B § 6a mom. 2)
       

Arvoden

 

1–6-skola, €/mån.

 

7–9-skola eller specialskola €/mån.

 

Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
6–8 lönegrundsgrupper (§ 19 mom. 2)

 

 

229,63

 

Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
9
16 lönegrundsgrupper (§ 19 mom. 2)

229,63

 

459,25

 

Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,

17–21 lönegrundsgrupper (§ 19 mom. 2)

344,45

 

574,07

 

Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
22–25 lönegrundsgrupper (§ 19 mom. 2)

344,45

 

803,7

 

Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
26–29 lönegrundsgrupper (§ 19 mom. 2)

459,25

 

1 033,34

 

Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
30–33 lönegrundsgrupper (§ 19 mom. 2)

574,07

 

1 148,12

 

KTilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
34– lönegrundsgrupper (§ 19 mom. 2)

688,88

 

1 262,96

 

 

Gymnasier

     

Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
100–200 elever (§ 19 mom. 5)

194,38

     

Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
201–400 elever (§ 19 mom. 5)

291,54

     

Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
401–600 elever (§ 19 mom. 5)

388,71

     

Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
601– elever (§ 19 mom. 5)

485,90

     
 

Grundskolor och vuxengymnasier

   

Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt (§ 19 mom. 4 och 6)

97,16

     
fr.o.m. 1.5.2018    

DEL B BILAGA 1 Grundskolan

   

Uppgiftsrelaterad lön

     
   

dk I

dk II

4 03 04 00 5

 

2 844,53

2 817,62

4 03 04 00 7

Lektor/annan än ovan nämnd behörighet för ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen, klassundervisning eller specialundervisning

2 651,87

2 626,81

4 03 04 00 8

Lektor/högre högskoleexamen

2 324,46

2 302,48

4 03 04 00 9

Lektor/högskoleexamen

2 224,95

2 203,91

4 03 04 01 0

Lektor/annan än ovan nämnd

2 102,94

2 083,06

4 03 04 01 2

Lärare som ger specialundervisning/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för specialundervisning

2 864,28

2 837,19

4 03 04 01 4

Lärare som ger specialundervisning/lägre högskoleexamen och lärarbehörighet för specialundervisning

2 764,12

2 737,94

4 03 04 01 3

Lärare som ger specialundervisning/lärarbehörighet för specialundervisning

2 675,52

2 650,19

4 03 04 01 5

Lärare som ger specialundervisning/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

2 633,80

2 608,91

4 03 04 01 6

Speciallärarbehörighet för undervisning av mycket gravt utvecklingsstörda (TRÄNS 2) eller lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

2 524,26

2 500,44

4 03 04 01 7

Lärare som ger specialundervisning/ annan än ovan nämnd

2 206,30

2 185,43

4 03 04 02 8

Klasslärare/ klasslärarbehörighet,
högre högskoleexamen och ämneslärarbehörighet i något gemensamt ämne i grundskolan

2 844,53

2 817,62

4 03 04 03 0

Klasslärare/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/ gymnasieundervisning

2 633,80

2 608,91

4 03 04 03 1

Klasslärare/lärarbehörighet för grundläggande utbildning/ gymnasieundervisning

2 548,78

2 524,67

4 03 04 09 8

Klasslärare/ högskoleexamen/ barnträdgårdslärarexamen

2 079,41

2 059,91

4 03 04 03 3

Klasslärare/annan än ovan nämnd

1 983,10

1 965,27

4 03 04 02 0

Förskollärare/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

2 284,98

2 263,37

4 03 04 02 4

Förskollärare/lärare i specialförskoleklass med behörighet som specialbarnträdgårdslärare

2 284,98

2 263,37

4 03 04 02 1

Förskollärare/behörighet enligt 7 § i förordning 986/1998

2 237,45

2 216,25

4 03 04 02 2

Förskollärare/annan än ovan nämnd

1 923,15

1 907,03

4 03 07 03 8

Timlärare i årskurs 7–9/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/ gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

2 844,53

2 817,62

4 03 07 04 0

Timlärare i årskurs 7–9/annan än ovan nämnd behörighet för ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen, klassundervisning eller specialundervisning

2 651,87

2 626,81

4 03 07 04 1

Timlärare i årskurs 7–9/högre högskoleexamen

2 324,46

2 302,48

4 03 07 04 2

Timlärare i årskurs 7–9/högskoleexamen

2 224,95

2 203,91

4 03 07 04 3

Timlärare i årskurs 7–9/ annan än ovan nämnd

2 102,94

2 083,06

4 03 07 04 4

Timlärare som ger specialundervisning/ högre högskoleexamen och speciallärarbehörighet

2 864,28

2 837,19

4 03 07 04 6

Timlärare som ger specialundervisning /lägre högskoleexamen och speciallärarbehörighet

2 764,12

2 737,97

4 03 07 04 5

Timlärare som ger specialundervisning/ speciallärarbehörighet

2 675,52

2 650,19

4 03 07 04 7

Timlärare som ger specialundervisning/ högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/ gymnasieundervisning

2 633,80

2 608,91

4 03 07 04 8

Speciallärarbehörighet för undervisning av mycket gravt utvecklingsstörda (TRÄNS 2) eller lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

2 524,26

2 500,44

4 03 07 04 9

Timlärare som ger specialundervisning /annan än ovan nämnd

2 206,30

2 185,43

4 03 07 05 4

Timlärare i årskurs 1–6/ klasslärarbehörighet, högre högskoleexamen och ämneslärarbehörighet i något gemensamt ämne i grundskolan

2 844,53

2 817,62

4 03 07 05 6

Timlärare i årskurs 1–6/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/ gymnasieundervisning

2 633,80

2 608,91

4 03 07 05 7

Timlärare i årskurs 1–6/lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

2 548,78

2 524,67

4 03 07 09 9

Timlärare i årskurs 1–6/ högskoleexamen/ barnträdgårdslärarexamen

2 079,41

2 059,91

4 03 07 05 9

Timlärare i årskurs 1–6/ annan än ovan nämnd

1 983,10

1 965,27

4 03 07 06 2

Timlärare som undervisar separat förskolegrupp/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/ gymnasieundervisning

2 284,98

2 263,37

4 03 07 06 5

Timlärare som undervisar separat förskolegrupp/lärare i specialförskoleklass med specialbarnträdgårdslärarbehörighet

2 284,98

2 263,37

4 03 07 06 3

Timlärare som undervisar separat förskolegrupp/behörighet enligt 7 § i förordning 986/1998

2 237,45

2 216,25

4 03 07 06 4

Timlärare som undervisar separat förskolegrupp/annan än ovan nämnd

1 923,15

1 907,03

       

Arvoden

 

€/mån.

 
       
 

 

   
 

1–2 lönegrundsgrupper

194,56

 
 

3–8 lönegrundsgrupper

389,10

 
 

9– lönegrundsgrupper

583,66

 
fr.o.m. 1.5.2018    

DEL B BILAGA 2 Gymnasier

   

Grundlöner

 

dk I

dk II

4 04 04 01 7

Lektor/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

3 016,35

2 987,86

4 04 04 01 8

Lektor/tidigare lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller grundläggande utbildning

2 878,72

2 851,46

4 04 04 02 2

Lektor/högskoleexamen

2 429,50

2 406,55

4 04 04 02 3

Lektor/annan än ovan nämnd examen

2 151,21

2 130,89

4 04 07 03 7

Timlärare/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

3 016,35

2 987,86

4 04 07 03 9

Timlärare/tidigare lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller grundläggande utbildning

2 613,87

2 589,16

4 04 07 04 2

Timlärare/högskoleexamen

2 322,06

2 300,10

4 04 07 04 1

Timlärare/annan än ovan nämnd examen

2 151,21

2 130,89

Arvoden

 

€/gång

 
 

Förhör av privatelev (per ämne, § 9 mom. 2)

115,64

 
 

YFörhör av privatelev (tillämpningsanvisning, § 9 mom. 2)

38,62

 
 

Förhandsgranskning och bedömning av en privatelevs studentskrivning (§ 9 mom. 5)

38,62

 
fr.o.m. 1.5.2018    

DEL B BILAGA 3 Vuxengymnasier

   
Grundlöner  

dk I

dk II

4 04 04 02 4

Lektor vid vuxengymnasium och vuxenlinje/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

3 016,35

2 987,86

4 04 04 02 5

Lektor vid vuxengymnasium och vuxenlinje/tidigare lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller annan lärarbehörighet för vuxengymnasium eller lärarbehörighet för grundläggande utbildning

2 875,91

2 848,69

4 04 04 02 7

Lektor vid vuxengymnasium eller vuxenlinje/högskoleexamen

2 431,92

2 408,94

4 04 04 02 6

Lektor vid vuxengymnasium eller vuxenlinje/annan än ovan nämnd

2 152,30

2 131,96

4 04 07 05 0

Timlärare/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

3 016,35

2 987,86

4 04 07 05 1

Timlärare/tidigare lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller annan lärarbehörighet för vuxengymnasium eller lärarbehörighet för grundläggande utbildning

2 613,87

2 589,16

4 04 07 05 3

Timlärare/högskoleexamen

2 322,06

2 300,10

4 04 07 05 4

Timlärare/annan än ovan nämnd examen

2 151,21

2 130,89

Arvoden

 

€/gång

 
 

Förhör av privatelev (per ämne, § 9 mom. 2)

115,64

 
 

Förhör av privatelev (tillämpningsanvisning, § 9 mom. 2)

38,62

 
 

Förhandsgranskning och bedömning av en privatelevs studentskrivning (§ 9 mom. 5)

38,62

 
fr.o.m. 1.5.2018    
DEL C  BILAGA 1 Undervisningspersonal inom yrkesutbildningen  
Grundlöner   dk I dk II
4 09 01 02 4 Rektorer 3 948,49 3 910,66
4 00 03 00 1 Biträdande rektor och vuxenutbildningsföreståndare/högre högskoleexamen 3 749,57 3 713,55
4 00 03 00 2 Biträdande rektor och vuxenutbildningsföreståndare/annan examen 3 619,83 3 584,74
Grundlöner      
4 11 03 00 3 Studiehandledare/högre högskoleexamen dk I dk II
  0 år 3 212,28 3 181,13
  5 år 3 276,52 3 244,74
  8 år 3 374,82 3 342,09
  10 år 3 543,55 3 509,19
  15 år 3 825,49 3 788,38
  20 år 3 978,51 3 939,92
4 11 03 00 4 Studiehandledare/högre högskoleexamen    
  0 år 3 119,88 3 089,82
  5 år 3 182,27 3 151,62
  8 år 3 277,74 3 246,17
  10 år 3 441,62 3 408,49
  15 år 3 715,46 3 679,66
  20 år 3 864,07 3 826,85
4 11 04 00 1 Lektor/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen    
4 11 07 00 1 Timlärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen    
  0 år 3 405,06 3 372,73
  5 år 3 593,41 3 559,30
  8 år 3 726,51 3 691,14
  10 år 3 934,15 3 896,81
  15 år 4 154,24 4 114,81
  20 år 4 387,55 4 345,90
4 11 04 00 2 Lektor/lämplig högskoleexamen, ingenjörs- eller byggnadsarkitektexamen    
4 11 07 00 2 Timlärare/lämplig högskoleexamen, ingenjörs- eller byggnadsarkitektexamen    
  0 år 2 965,16 2 937,03
  5 år 3 129,18 3 099,48
  8 år 3 245,09 3 214,29
  10 år 3 425,90 3 393,39
  15 år 3 617,57 3 583,24
  20 år 3 820,73 3 784,47
4 11 04 00 3 Lektor/lämplig examen på institutnivå    
4 11 07 00 3 Timlärare/lämplig examen på institutnivå    
  0 år 2 768,79 2 742,57
  5 år 2 921,94 2 894,27
  8 år 3 030,17 3 001,48
  10 år 3 199,62 3 168,72
  15 år 3 377,99 3 345,99
  20 år 3 567,69 3 533,90
4 11 04 00 4 Lektor/annan lämplig examen eller utbildning    
4 11 07 00 4 Timlärare/annan lämplig examen eller utbildning    
  0 år 2 703,97 2 678,28
  5 år 2 853,54 2 826,44
  8 år 2 959,24 2 931,13
  10 år 3 124,13 3 094,45
  15 år 3 298,90 3 267,57
  20 år 3 484,17 3 451,07
Arvode för timlärare i bisyssla €/timme  
4 11 07 03 3   26,67  
fr.o.m. 1.5.2018
DEL C Gemensamma bestämmelser för undervisningspersonal
inom yrkesutbildningen
Grundlöner   dk I dk II
4 09 01 02 4 Rektorer 3 948,49 3 910,66
4 00 03 00 1 Biträdande rektor och vuxenutbildningsföreståndare/högre högskoleexamen 3 749,57 3 713,55
4 00 03 00 2 Biträdande rektor och vuxenutbildningsföreståndare/annan exameno 3 619,83 3 584,74
4 00 03 00 3 Studiehandledare/högre högskoleexamen 3 447,84 3 414,41
4 00 03 00 4 Studiehandledare/annan examen 3 348,67 3 316,41
Arvoden €/gång  
Arvode för förhandsgranskning av studentskrivningar
(§ 10 mom. 2)
38,53  
fr.o.m. 1.5.2018    

DEL C BILAGA 4 Yrkesläroanstalter

   

Grundlöner

 

dk I

dk II

4 09 04 00 1

Lektor i yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

3 139,18

3 109,39

4 09 04 00 2

Lektor i yrkesämnen/lämplig högskoleexamen, ingenjörs- eller byggnadsarkitektexamen

2 733,63

2 707,69

4 09 04 00 3

Lektor i yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå

2 552,59

2 528,41

4 09 04 00 8

Lektor i yrkesämnen/annan lämplig examen eller utbildning

2 492,85

2 469,17

4 09 04 00 5

Lektor i gemensamma ämnen i yrkesläroanstalt /lämplig högre högskoleexamen

2 854,32

2 827,24

4 09 04 00 6

Lektor i gemensamma ämnen i yrkesläroanstalt /lämplig högre högskoleexamen

2 344,31

2 322,08

4 09 07 01 5

Yrkesläroanstalt/timlärare/yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

3 139,18

3 109,39

4 09 07 01 6

Timlärare/yrkesämnen/lämplig högskoleexamen, ingenjörs- eller byggnadsarkitektexamen

2 733,63

2 707,69

4 09 07 01 7

Timlärare/yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå

2 552,59

2 528,41

4 09 07 02 2

Timlärare/yrkesämnen/annan lämplig examen eller utbildning

2 492,85

2 469,17

4 09 07 01 9

Timlärare/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen

2 854,32

2 827,24

4 09 07 02 0

Timlärare/gemensamma ämnen/annan lämplig examen

2 344,31

2 322,08

DEL C BILAGA 5 Handelsläroanstalter

   
Grundlöner  

dk I

dk II

4 14 04 00 3

Lektor/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

2 970,57

2 942,36

4 14 04 00 4

Lektor/lämplig högskoleexamen

2 634,61

2 609,63

4 14 04 00 5

Lektor/annan lämplig examen

2 367,38

2 344,91

4 14 07 01 1

Timlärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

2 970,57

2 942,36

4 14 07 01 2

Timlärare/lämplig högskoleexamen

2 634,61

2 609,63

4 14 07 01 3

Timlärare/annan lämplig examen

2 367,38

2 344,91

fr.o.m. 1.5.2018    

DEL C BILAGA 6 Läroanstalter för konst- och mediekultur

   

Grundlöner

 

dk I

dk II

4 18 04 00 2

Lektor/yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

2 479,72

2 456,17

4 18 04 00 3

Lektor/yrkesämnen/lämplig högskoleexamen

2 352,46

2 330,16

4 18 04 00 4

Lektor/yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå

2 336,05

2 313,90

4 18 04 00 5

Lektor/yrkesämnen/annan lämplig examen eller minst tre års lämpliga studier vid konstskola (dans och cirkus)

2 131,46

2 111,23

4 18 04 00 8

Lektor/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen

2 479,72

2 456,17

4 18 04 00 9

Lektor/gemensamma ämnen/högskoleexamen

2 336,05

2 313,90

4 18 07 00 2

Timlärare/yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

2 479,72

2 456,17

4 18 07 00 3

Timlärare/yrkesämnen/lämplig högskoleexamen

2 352,46

2 330,16

4 18 07 00 4

Timlärare/yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå

2 336,05

2 313,90

4 18 07 00 5

Timlärare/yrkesämnen/annan lämplig examen eller minst tre års lämpliga studier vid konstskola (dans och cirkus)

2 131,46

2 111,23

4 18 07 00 8

Timlärare/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen

2 479,72

2 456,17

4 18 07 00 9

Timlärare/gemensamma ämnen/högskoleexamen

2 336,05

2 313,90

fr.o.m. 1.5.2018    

DEL C BILAGA 7 Social- och hälsovårds­läroanstalter

   

Grundlöner

 

dk I

dk II

4 16 04 00 5

Lektor/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

3 265,74

3 234,43

4 16 04 00 6

Lektor/annan

3 109,28

3 079,41

4 16 07 00 5

Timlärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

3 265,74

3 234,43

4 16 07 00 6

Timlärare/annan

3 109,28

3 079,41

fr.o.m. 1.5.2018    

DEL C BILAGA 8 Läroanstalter för skogsbruk och trähushållning

   
Grundlöner  

dk I

dk II

4 19 04 00 8

Lektor/yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

3 291,22

3 259,98

4 19 04 00 9

Lektor/yrkesämnen/lämplig högskoleexamen eller ingenjörsexamen

3 005,30

2 976,78

4 19 04 01 0

Lektor/yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå

2 918,31

2 890,65

4 19 04 01 8

Lektor/yrkesämnen/annan lämplig examen eller utbildning

2 728,71

2 702,80

4 19 04 01 4

Lektor/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen

3 160,98

3 130,99

4 19 04 01 5

Lektor/gemensamma ämnen/högskoleexamen

2 918,31

2 890,65

4 19 07 00 8

Timlärare/yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

3 291,22

3 259,98

4 19 07 00 9

Timlärarare/yrkesämnen/lämplig högskoleexamen eller ingenjörsexamen

3 005,30

2 976,78

4 19 07 01 0

Timlärare/yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå

2 918,31

2 890,65

4 19 07 01 8

Timlärare/yrkesämnen/annan lämplig examen eller utbildning

2 728,71

2 702,80

4 19 07 01 4

Timlärare/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen

3 160,98

3 130,99

4 19 07 01 5

Timlärare/gemensamma ämnen/högskoleexamen

2 918,31

2 890,65

fr.o.m. 1.5.2018    

DEL C BILAGA 9 Sjöfartsläroanstalter

   
Grundlöner  

dk I

dk II

4 20 04 00 3

Laboratorieingenjör

2 841,85

2 814,84

4 20 04 01 0

Lektor/sjöfartsämnen och tekniska ämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

3 100,91

3 071,48

4 20 04 01 1

Lektor/sjöfartsämnen och tekniska ämnen/annan examen

2 905,06

2 877,50

4 20 04 00 8

Lektor/yrkesundervisning

2 321,53

2 299,49

4 20 04 00 9

Lektor/arbetsundervisning

2 216,74

2 195,74

4 20 04 00 4

Lektor/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen

2 854,45

2 827,34

4 20 04 00 5

Lektor/gemensamma ämnen/lägre högskoleexamen

2 539,80

2 515,74

4 20 04 00 6

Lektor/gemensamma ämnen/annan examen

2 485,19

2 461,63

4 20 07 01 0

Timlärare/sjöfartsämnen och tekniska ämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

3 100,91

3 071,48

4 20 07 01 1

Timlärare/sjöfartsämnen och tekniska ämnen/annan examen

2 905,06

2 877,50

4 20 07 00 8

Timlärare/yrkesundervisning

2 321,53

2 299,49

4 20 07 00 9

Timlärare/arbetsundervisning

2 216,74

2 195,74

4 20 07 00 4

Timlärare/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen

2 854,45

2 827,34

4 20 07 00 5

Timlärare/gemensamma ämnen/lägre högskoleexamen

2 539,80

2 515,74

4 20 07 00 6

Timlärare/gemensamma ämnen/annan examen

2 485,19

2 461,63

fr.o.m. 1.5.2018    

DEL E Yrkesutbildningscenter för vuxna

   

4 30 04 00 4

Heltidsanställd lärare/högre högskoleexamen

Nedre gräns

Övre gräns

 

0 år

3 770,45

4 426,88

 

5 år

3 958,97

4 615,42

 

10 år

4 156,92

4 813,38

 

15 år

4 364,78

5 021,20

 

20 år

4 539,37

5 195,81

4 30 04 00 5

Heltidsanställd lärare/högskoleexamen eller ingenjörsexamen

 

0 år

3 546,81

4 065,67

 

5 år

3 724,15

4 243,01

 

10 år

3 910,35

4 429,21

 

15 år

4 105,86

4 624,72

 

20 år

4 270,12

4 788,97

4 30 04 00 6

Heltidsanställd lärare/examen på institutnivå

 

0 år

3 079,94

3 533,06

 

5 år

3 233,93

3 687,04

 

10 år

3 395,62

3 848,75

 

15 år

3 565,40

4 018,41

 

20 år

3 708,02

4 161,14

4 30 04 00 7

Heltidsanställd lärare/annan examen
 

0 år

2 851,52

3 217,13

 

5 år

2 994,10

3 359,70

 

10 år

3 143,81

3 509,43

 

15 år

3 301,01

3 666,59

 

20 år

3 433,04

3 798,64

fr.o.m. 1.5.2018        

DEL F BILAGA 10 Musikläroanstalter

Nedre gräns

Övre gräns

Nedre gräns

Övre gräns

Uppgiftsrelaterad lön

I dk

I dk

II dk

II dk

4 08 01 00 2

Rektorer

3 660,02

4 608,01

3 624,88

4 563,76

4 08 02 00 5

Biträdande rektorer

3 293,58

4 071,77

3 261,94

4 032,69

           

Grundlön

 

I dk

 

II dk

 

4 08 04 01 2

Lärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

2 521,11

 

2 497,12

 

4 08 04 01 4

Lärare/lämplig yrkeshögskoleexamen, påbyggnadsexamen vid konservatorium eller tidigare lektorsbehörighet

2 455,14

 

2 431,78

 

4 08 04 01 3

Lärare/annan examen eller tidigare behörighet som lärare eller ackompanjatör

2 209,15

 

2 188,11

 

4 08 04 00 8

Yrkesutbildningslärare

2 521,11

 

2 497,12

 

4 08 07 02 6

Timlärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

2 309,64

 

2 287,64

 

4 08 07 02 8

Timlärare/lämplig yrkeshögskoleexamen, påbyggnadsexamen vid konservatorium eller tidigare lektorsbehörighet

2 263,63

 

2 242,06

 

4 08 07 02 7

Timlärare/annan lämplig examen eller tidigare behörighet som lärare eller ackompanjatör

2 106,28

 

2 086,25

 
           

Timarvode för timlärare i bisyssla

€/timme

     

4 08 07 02 9

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

27,84

     

4 08 07 03 0

Lämplig yrkeshögskoleexamen, påbyggnadsexamen vid konservatorium eller tidigare lektorsbehörighet

27,32

     

4 08 07 03 1

Annan lämplig examen eller tidigare behörighet som lärare eller ackompanjatör

25,59

     
fr.o.m. 1.5.2018        

DEL F BILAGA 11 Konstskolor för barn och unga

Nedre gräns

Övre gräns

Nedre gräns

Övre gräns

Uppgiftsrelaterad lön

dk I

dk I

dk II

dk II

4 05 01 00 1

Rektor/lämplig högre högskoleexamen som avlagts vid Konstindustriella högskolan eller vid någon annan högskola

3 196,38

3 726,78

3 171,95

3 691,09

4 05 01 00 2

Rektor/teckningslärarexamen som avlagts vid Konstindustriella högskolan eller vid någon läroanstalt för konstindustri

3 196,38

3 726,78

3 171,95

3 691,09

4 05 04 00 4

Lärare i konstskola (alternativ 1)

2 148,70

2 437,41

2 129,36

2 414,10

4 05 04 00 5

Lärare i konstskola (alternativ 2)

2 230,53

2 572,89

2 210,27

2 548,28

Timlöner

 

Nedre gräns

Övre gräns

   

4 05 07 04 0

Konstskola för barn och unga/timlärare

24,47

31,34

   
fr.o.m. 1.5.2018        

DEL F BILAGA 12 Medborgarinstitut

Nedre gräns

Övre gräns

Nedre gräns

Övre gräns

Grundlöner

 

dk I

dk I

dk II

dk II

4 06 01 00 1

Rektorer

3 626,25

4 379,24

3 591,54

4 338,85

4 06 02 00 2

Biträdande rektorer

3 070,06

3 880,30

3 040,68

3 843,18

4 06 04 00 6

Lärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

2 532,27

 

2 508,27

 

4 06 04 00 7

Lärare/annan lämplig examen eller dispens för lärartjänst vid medborgarinstitut

2 278,43

 

2 256,85

 

4 06 04 00 8

Planeringsansvarig lärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

2 803,56

3 111,40

 

 

4 06 04 00 9

Planeringsansvarig lärare/annan examen eller dispens för lärartjänst vid medborgarinstitut

2 535,67

2 759,35

 

 

Timlöner

 

Nedre gräns

Övre gräns

   

4 06 07 03 3

Medborgarinstitut/timlärare

24,92

28,57

   
Arvoden   €/mån.      
Arvode för kvällsundervisning (§ 8) 65,48      
fr.o.m. 1.5.2018        

DEL F BILAGA 13 Folkhögskola

Nedre gräns

Övre gräns

Nedre gräns

Övre gräns

Grundlöner

 

dk I

dk I

dk II

dk II

4 07 01 01 1

Rektorer

3 524,68

4 214,73

3 490,96

4 159,62

4 07 04 01 3

Lärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

2 501,87

 

2 478,17

 

4 07 04 01 4

Lärare/annan lämplig examen eller dispens för lärartjänst vid folkhögskola

2 269,37

 

2 247,83

 

4 07 04 02 1

Lärare/s/lämplig högre högskoleexamen (alternativ 2)

3 202,93

 

3 172,55

 

4 07 04 02 2

Lärare/lämplig lägre högskoleexamen ((alternativ 2)

3 122,73

 

3 093,10

 

4 07 04 02 3

Lärare/annan examen (alternativ 2)

2 681,09

 

2 655,65

 

Timlöner

 

Nedre gräns

Övre gräns

   

4 07 07 03 3

Folkhögskola/timlärare

24,92

28,57

   

 

Löner och arvoden inom UKTA fr.o.m. 1.12.2018

fr.o.m. 1.12.2018    

DEL A Allmän del

   
Arvoden    

Förhör av privatelev (§ 25)

36,47

€/gång

 

fr.o.m. 1.12.2018        

DEL B Gemensamma bestämmelser
för undervisningspersonal inom
allmänbildande utbildning

       

Uppgiftsrelaterad lön

       

Lönepunkt

 

Nedre gräns

Övre gräns

Nedre gräns

Övre gräns

   

dk I

dk I

dk II

dk II

4 03 01 10 1

Rektor för skola med årskurs 1–6,
12–23 lönegrundsgrupper

3 742,79

4 019,61

3 706,98

3 981,12

4 03 01 20 1

Rektor för skola med årskurs 1–6,
24–30 lönegrundsgrupper

3 866,22

4 181,51

3 829,23

4 141,49

4 03 01 30 1

Rektor för skola med årskurs 1–6,
31–37 lönegrundsgrupper

4 019,61

4 363,32

3 981,12

4 321,61

4 03 01 40 1 Rektor för skola med årskurs 1–6,
38
lönegrundsgrupper
4 190,45   4 150,33  

4 03 01 10 2

Rektor för skola med årskurs 7–9,
–6 lönegrundsgrupper

3 866,22

4 181,75

3 829,23

4 141,49

4 03 01 20 2

Rektor för skola med årskurs 7–9,
7–14 lönegrundsgrupper