Suomeksi
UKTA
Del A Allmän del

VIII Uppsägningstider för undervisningspersonal

§ 58 Uppsägningstider

mom. 1 

När arbetsgivaren säger upp en tillsvidareanställd tjänsteinnehavare eller arbetstagare är uppsägningstiden minst

 • 14 dagar, om anställningen fortgått i högst 1 år
   
 • en månad, om anställningen fortgått utan avbrott i över 1 år, men högst 4 år
   
 • två månader, om anställningen fortgått utan avbrott i över 4 år, men högst 8 år
   
 • fyra månader, om anställningen fortgått utan avbrott i över 8 år, men högst 12 år
   
 • sex månader, om anställningen fortgått utan avbrott i över 12 år.

mom. 2 

När en tillsvidareanställd tjänsteinnehavare eller arbetstagare säger upp sig är uppsägningstiden minst

 • 14 dagar, om anställningen fortgått i högst 5 år
   
 • en månad, om anställningen fortgått utan avbrott i över 5 år
   
 • två månader om det är fullmäktige som utnämner tjänsteinnehavare.

Tjänsteinnehavare

mom. 3 

I fråga om visstidsanställda tjänsteinnehavare är uppsägningstiden 14 kalenderdagar för båda parterna.

mom. 4 

Uppsägningstiden börjar löpa dagen efter den dag då uppsägningen meddelas eller delges. På begäran av eller med samtycke av tjänsteinnehavaren/ eller arbetstagaren kan man tillämpa en kortare uppsägningstid än vad som anges ovan.


Tillämpningsanvisning

När man räknar ut den anställningstid som bestämmer uppsägningstidens längd, beaktas endast den tid under vilken tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren utan avbrott varit anställd av arbetsgivaren i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. För en tjänsteinnehavare beaktas tid i arbetsavtalsförhållande endast om den anställda omedelbart har övergått från arbetsavtalsförhållandet till ett tjänsteförhållande. För en arbetstagare beaktas på motsvarande sätt tid i tjänsteförhållande endast om personen omedelbart har övergått från tjänsteförhållandet till ett arbetsavtalsförhållande. Till exempel moderskaps-/graviditetsledighet, värnplikt eller studieledighet avbryter inte ett anställningsförhållande. Tid som värnpliktig räknas dock inte in i anställningens längd.

Denna paragraf tillämpas inte på dem som omfattas av del G.