Suomeksi
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Handledning för TS

  handledning för TS: Blankettmall för utvärdering av den individuella arbetsprestationen

  I Bakgrundsuppgifter

  Den anställdas namn

   

  Befattning

   

  Utbildning

   

  Arbetsplats

   

  II Utvärdering av den individuella arbetsprestationen

  Blanketten innehåller en förteckning över de faktorer som ges som exempel i avtalet för tekniska sektorn. Observera att man eventuellt bara använder en del av dessa eller att det utöver dessa faktorer kan tillämpas andra som avtalats lokalt.

  Arbetsresultat

   

   

   

   

  Yrkesskicklighet

   

   

   

   

  Arbetserfarenhet

   

   

   

   

  Utbildningsduglighet

   

   

   

   

  Månkunnighet

   

   

   

   

  Initiativförmåga

   

   

   

   

  Ansvarskänsla

   

   

   

   

  Samarbetsförmåga

   

   

   

   

  Effektivitet

   

   

   

   

  Kreativitet

   

   

   

   

  III Mål och åtgärder för måluppfyllelse under den kommande perioden
  (om dessa inte angetts separat, till exempel i samband med utvecklingssamtalet)

   

   

   

   

   

   

   

   

  IV Bekräftelse

  Denna blankett för utvärdering av den individuella arbetsprestationen har genomgåtts gemensamt av den anställda och chefen.

   

  Datum och ort

   

  Chefens underskrift

  Den anställdas underskrift