Suomeksi
TS
Handledning för TS

handledning för TS: Blankettmall för utvärdering av den individuella arbetsprestationen

I Bakgrundsuppgifter

Den anställdes namn

 

Befattning

 

Utbildning

 

Arbetsplats

 

II Utvärdering av den individuella arbetsprestationen

Blanketten innehåller en förteckning över de faktorer som ges som exempel i avtalet för tekniska sektorn. Observera att man eventuellt bara använder en del av dessa eller att det utöver dessa faktorer kan tillämpas andra som avtalats lokalt.

Arbetsresultat

 

 

 

 

Yrkesskicklighet

 

 

 

 

Arbetserfarenhet

 

 

 

 

Utbildningsduglighet

 

 

 

 

Månkunnighet

 

 

 

 

Initiativförmåga

 

 

 

 

Ansvarskänsla

 

 

 

 

Samarbetsförmåga

 

 

 

 

Effektivitet

 

 

 

 

Kreativitet

 

 

 

 

III Mål och åtgärder för måluppfyllelse under den kommande perioden
(om dessa inte angetts separat, till exempel i samband med utvecklingssamtalet)

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Bekräftelse

Denna blankett för utvärdering av den individuella arbetsprestationen har genomgåtts gemensamt av den anställde och chefen.

 

Datum och ort

 

Chefens underskrift

Den anställdes underskrift