2018– 2019

TS

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal

Bilaga 6 Avbrutet treskiftsarbete

Enligt de utredningar som avtalsparterna inom TS gjort används avbrutet treskiftsarbete inte inom TS tillämpningsområde och därför har bestämmelserna inte längre tagits med i avtalsboken för TS-18. Bestämmelserna om avbrutet treskiftsarbete utgör ändå fortfarande en del av TS-18. Avtalstexten finns i bilaga 6 i TS-10 och kan tillämpas vid behov.