På svenska
TS
TS 2018–2019, voimassa 1.2.2018 lukien

Liite 6 Keskeytyvä kolmivuorotyö

TS-sopijaosapuolten selvitysten mukaan keskeytyvä kolmivuorotyö ei ole käytössä TS-soveltamisalalla eikä sitä koskevia määräyksiä ole tästä syystä enää otettu TS-18 sopimuskirjaan. Keskeytyvää kolmivuorotyötä koskevat määräykset ovat kuitenkin edelleen osa TS-18:aa ja sopimusteksti löytyy tarvittaessa TS-10:n liitteestä 6.