Suomeksi
Cirkulär
17/2022
Till kommunstyrelserna, samkommunerna och välfärdsområdesstyrelserna

Fördelningen av den centraliserade potten på 0,5 procent enligt arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet) 2022–2025

Bilaga med lönetabell har lagts till.

Fördelning av den centraliserade potten som allmän förhöjning

I § 2 mom. 3 i underteckningsprotokollet till SH-avtalet har parterna kommit överens om att en centraliserad justeringspott fördelas från 1.10.2022.

Enligt bestämmelsen är justeringspotten 0,53 procent. Av justeringspotten används 0,03 procentenheter till kostnader för familjeledighetsreformen.

KT, FOSU och JAU har förhandlat om pottens användningsändamål.

Potten fördelas som en allmän förhöjning

De uppgiftsrelaterade lönerna eller därmed jämförbara månadslönerna för tjänsteinnehavare och arbetstagare som omfattas av SH-avtalet höjs 1.10.2022 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,5 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet höjs med 0,5 procent.

I deltidsarbete är förhöjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdas arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet.

Bestämmelser om retroaktiv betalning av potten finns i § 11 i underteckningsprotokollet. Eftersom välfärdsområdena inleder verksamheten 1.1.2023 betonar parterna att förhöjningarna också av denna orsak bör ske före årsskiftet. Den uppgiftsbaserade lönen och de individuella tilläggen är då korrekta för de löntagare som övergår till välfärdsområdena. 

Grundlönerna enligt bilaga 1 och 2 i SH-avtalet höjs med 0,5 procent. Minimilönen enligt kap. II § 3 mom. 1 i SH-avtalet är 1 708,41 euro från 1.10.2022. De förhöjda lönerna kan kontrolleras i den elektroniska versionen av SH-avtalet, som uppdateras på KT:s webbplats. 

KT, FOSU och JAU har nått samförstånd om innehållet i detta cirkulär.
 

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör    Markku Jalonen

Förhandlingschef    Henrika Nybondas-Kangas

Bilaga: SH-avtalets grundlöner 1.9.2021, 1.6.2022 och 1.10.2022

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Virpi Taavitsainen

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2185
Mobiltelefon:
+358 50 570 3882
E-post:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mirja-Maija Tossavainen

ledande arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2117
Mobiltelefon:
+358 50 527 6019
E-post:
Mirja-Maija.Tossavainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Riikka Krause

arbetsmarknadsutredare
Telefon:
+358 9 771 2231
Mobiltelefon:
+358 40 827 4170
E-post:
Riikka.Krause@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT