SH-avtalet 2021, i kraft från 1.9.2021

Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet) träder i kraft 1.9.2021.

Avtalsområdet är det största i kommunsektorn och omfattar omkring 180 000 anställda. Till de största yrkesgrupperna hör sjukskötare, närvårdare, hälsovårdare, handledare och socialarbetare.

Nätpublikation ISBN 978-952-7465-08-0