Suomeksi
LÄKTA
Bilaga 3 Läkare inom den specialiserade sjukvården

II Jour

§ 3 Ersättning för arbetsplatsjour samt för arbetad tid under avvikande arbetsplatsjour och fri jour


Anmärkning

Ersättningarna för arbetsplatsjour bestäms enligt § 11 mom. 1 i arbetstidskapitlet.

Grundersättningarna för fri jour och avvikande arbetsplatsjour bestäms enligt § 11 mom. 2 i arbetstidskapitlet i detta avtal och ersättningarna för arbetad tid enligt § 11 mom. 1.