Suomeksi
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Bilaga 5 Kommunala veterinärer

  III Jour

  § 4 Jourersättningar

  Grundersättning

  Till en veterinär som beordrats jour som gäller veterinärvård betalas i grundersättning för jour för varje jourtimme:

  1. från fredag kl. 16.00 till måndag kl. 8.00 och från vardag som föregår söckenhelg, julafton och midsommarafton kl. 16.00 till följande vardag kl. 8.00 (s.k. helgjour) 31 %
  2. under övrig tid (s.k. vardagsjour) 18 %

  av den oförhöjda timlönen, som beräknas genom att grundlönen för en legitimerad veterinär som arbetar som praktiserande veterinär enligt § 1 punkt 3 multipliceras med 1,8.


  Tillämpningsanvisning

  Betalning av jourersättning förutsätter ett jourarrangemang som den behöriga kommunala myndigheten fastställt och godkänt.

  Till exempel för en självständighetsdag som infaller på en torsdag betalas i avtalet nämnd s.k. helgjourersättning från onsdagskvällen före självständighetsdagen till fredagsmorgonen efter självständighetsdagen.

  För veterinärers jourtid betalas inte arbetstidsersättningar enligt den allmänna delen i detta avtal.