Suomeksi
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  LÄKTA, i kraft från 1.2.2018

  Bilaga 4 Sjukhustandläkare

  § 1 a Lönesättningen från 1.5.2018

  Sjukhustandläkarens tjänstebeteckning/uppgift

  Grundlön €/mån.

  1

  Övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning vid
  universitetssjukhus

  I punkt 1–3 förutsätts tandläkaren ha specialtandläkar-/
  specialistläkarrättigheter lämpliga för uppgiften

   

  L4SH1000

  5 677,81

  2

  Övriga övertandläkare och biträdande övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning

   

  L4SH2000

  5 157,39

  3

  Specialtandläkare

   

  L4SH5000

  4 546,78

  4

  ST-tandläkare/läkartandläkare

   

  4.1

  En legitimerad tandläkare som i sammanlagt minst 3 år har utövat tandläkaryrket i en tjänst/uppgift som kräver legitimering

  I fråga om arbetserfarenhetstillägg tillämpas AKTA kap. II § 12. För tillägget godkänns som anställning endast arbete som legitimerad tandläkare.

   

  L4SH7003

  3 828,76

  4.2

  Legitimerad tandläkare

   

  L4SH7000

  3 342,29

  § 1 b Lönesättningen från 1.4.2019

  Sjukhustandläkarens tjänstebeteckning/uppgift

  Grundlön €/mån.

  1

  Övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning vid
  universitetssjukhus

  I punkt 1–3 förutsätts tandläkaren ha specialtandläkar-/
  specialistläkarrättigheter lämpliga för uppgiften

   

  L4SH1000

  5 734,59

  2

  Övriga övertandläkare och biträdande övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning

   

  L4SH2000

  5 208,96

  3

  Specialtandläkare

   

  L4SH5000

  4 592,25

  4

  ST-tandläkare/läkartandläkare

   

  4.1

  En legitimerad tandläkare som i sammanlagt minst 3 år har utövat tandläkaryrket i en tjänst/uppgift som kräver legitimering

  I fråga om arbetserfarenhetstillägg tillämpas AKTA kap. II § 12. För tillägget godkänns som anställning endast arbete som legitimerad tandläkare.

   

  L4SH7003

  3 867,05

  4.2

  Legitimerad tandläkare

   

  L4SH7000

  3 375,71


  Tillämpningsanvisning

  I fråga om tillämpningen av lönesättningen, se tillämpningsanvisningarna 1 och 2 för § 1 i bilaga 2  och tillämpningsanvisningen för § 1 i bilaga 3.

  § 2 Åtgärdsarvoden för ordinarie arbetstid och kliniskt mertidsarbete

  Till sjukhustandläkare i huvudtjänst betalas åtgärdsarvode för varje åtgärd som nämns i åtgärdskatalogen för sjukhustandläkare:

  Ersättningstabell från 1.1.2019

   

  Ordinarie arbetstid

  Kliniskt
  mertidsarbete

  Åtgärdsgrupp

  Legitimerade
  tandläkare

  Tandläkare med
  specialtandläkar-
  rättigheter

  Heltidsarbetande tandläkare med
  specialtandläkar-
  rättigheter

   

  Arvode, €

  Arvode, €

  Arvode, €

  SHL 1

  3,19

  SHL 2

  8,31

  SHL 3

  9,74

  SHL 4

  0,88

  1,84

  14,34

  SHL 5

  1,06

  2,20

  18,77

  SHL 6

  1,33

  2,75

  28,50

  SHL 7

  1,77

  3,66

  28,50

  SHL 8

  2,63

  5,27

  50,53

  SHL 9

  3,16

  6,31

  52,63

  SHL 10

  3,68

  7,37

  57,91

  SHL 11

  5,27

  11,05

  68,43

  SHL 12

  7,58

  15,80

  92,64

  SHL 13

  9,59

  20,00

  SHL 14

  11,89

  25,27

  SHL 15

  16,84

  31,58

  SHL 16

  26,56

  55,05


  Tillämpningsanvisning

  Om flera tandläkare deltar i ett kirurgiskt ingrepp betalas till den huvudansvarige åtgärdsarvoden enligt taxan för tandläkare med specialtandläkarrättigheter, och till de övriga enligt taxan för legitimerade tandläkare.

  Utbetalningen av åtgärdsarvode förutsätter att tandläkaren utför åtgärden m.m. helt självständigt och på eget ansvar. Tandläkare i specialiseringsskedet anses kunna arbeta självständigt och på eget ansvar efter en s.k. inlärningsperiod som avtalas lokalt.


  § 3 Besöksarvoden för kliniskt mertidsarbete

  Till sådana sjukhustandläkare i huvudtjänst som arbetar full arbetstid och har specialtandläkarrättigheter betalas besöksarvode för varje patient under kliniskt mertidsarbete enligt följande:

   Ersättningstabell från 1.1.2019
   

  Patientbesök

  Arvode/€

  Patientbesök hos tandläkaren

  3,45

  Separat besök av tandläkare hos patienten (tandläkaren tillkallas under sin lediga tid efter att ha lämnat arbetsplatsen)

  21,71

  Ett besök som varar över 45 min., tillägg för varje påbörjad kvartstimme (vid separat besök hos patienten inräknas restiden i besökstiden)

  5,44

  § 4 Tillämpning av vissa bestämmelser i allmänna delen och bilaga 3

  Utöver vad som sägs ovan tillämpas bestämmelserna om jourersättningar i § 13 och 14 i allmänna delen samt de bestämmelser i bilaga 3 som gäller anställningsvillkoren för innehavare av bitjänst vid universitetssjukhus.

  Här avsedda innehavare av bitjänst är

     

  Grundlön €/mån.

  L4SH9003

   

  Specialtandläkare (biträdande lärare/överassistent/
  lektor/avdelningstandläkare)

  30 % av grundlönen i bilaga 4
  § 1 punkt 3 (specialtandläkare)

   

  L4SH9004

   

  ST-tandläkare (assistent)

   

  20 % av grundlönen i bilaga 4
  § 1 punkt 3 (specialtandläkare)

   


  Tillämpningsanvisning

  Angående bitjänster för övertandläkare och biträdande övertandläkare (professorer) utanför lönesättningen, se tillämpningsanvisningen för § 4 i bilaga 3.