LÄKTA, i kraft från 1.2.2018

Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) omfattar 17 300 läkare i kommuner och i samkommuner.

Av dem arbetar 10 000 som läkare vid sjukhus och 4 200 som läkare vid hälsocentraler. Cirka 2 500 arbetar som tandläkare och cirka 500 som veterinärer.

Nätpublikation ISBN 978-952-293-572-4