2020– 2021

KVTES

2020–2021

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Liite 17

KVTES 2017:n liukuvan työajan liitettä 15 sovelletaan ajanjaksolla 1.2.2018–30.4.2018.

KVTES 2018–2019:n työaikalukua sovelletaan 1.5.2018 lukien ja se sisältää myös liukuvan työajan määräykset.

Katso KT:n yleiskirje 2/2018.