På svenska

KVTES 2020– 2021

2020–2021

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  KVTES 2020–2021, voimassa 1.9.2021 lukien

  Työ- ja virkaehtosopimus kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2020–2021) muuttamisesta

  Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES 2020–2021) muuttuu 1.9.2021 alkaen.

  Muutokset liittyvät virka- ja työehtosopimukseen kunnallisen pääsopimuksen jatkamisesta ja eräitä muita määräyksiä (27.5.2020).

  Seuraavat KVTES:n määräykset muuttuvat:

  • Yleinen osa (1 §)
  • Palkkausluku (2 §, 6 § ja 7 §)
  • Työaikaluku (6 §)
  • Liite 5
  • Liite 9
  • Liite 18 (1 §)

  Seuraavat määräykset poistuvat:

  • Liite 3
  • Liite 4

  Liikkeen luovutus kuntasektorilta yksityiselle sektorille

  Mikäli liikkeenluovutus tapahtuu viimeistään 31.8.2021, kuntasektorin ulkopuolisen luovutuksensaajan palveluksessa oleviin sovelletaan 31.8.2021 voimassa ollutta KVTES:a 2020–2021 kokonaisuudessaan, myös liitteiden 3, 4, 5 ja 18 osalta sellaisenaan koko sopimuskauden loppuun asti.

  Liikkeen luovutus kuntasektorin sisällä

  Kuntasektorin sisällä tapahtuvissa liikkeen luovutuksissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia kunta-alan virka- ja työehtosopimuksia.

  Helsingissä 9. kesäkuuta 2021

  KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

  JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

  JULKISEN ALAN UNIONI JAU RY

  SOSIAALI- JA TERVEYSALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ SOTE RY