På svenska
TS
TS-opas

TS-opas: TS:n rakenne

1 Allekirjoituspöytäkirja

Kertaluontoiset kyseiseen sopimuskierrokseen liittyvät asiat:

  • viittaukset muihin sopimuksiin (esim. matkakustannukset)
  • TS:n voimassaoloaika
  • TS:n mukaiset palkantarkistukset
  • TS:n valtakunnalliset työryhmät

2 Yleinen osa

TS:n yleiseen osaan on otettu määräykset sen ja muiden kunnallisten sopimusten kytkennöistä kuten

  • soveltamisalasta
  • viittaukset KVTES:iin ja kunta- ja hyvinvointialan pääsopimukseen
  • määräys tuntipalkkaisten (TTES) työskentelyyn liittyvän viranhaltijan ja työntekijän työaikajärjestelyistä ja
  • viittaukset edelleen noudatettaviin vanhojen määräysten mukaisiin palvelussuhteen ehtoihin.

3 Palkkausluku

TS:n keskeinen osa, joka sisältää palkkausjärjestelmän perusteet ja siihen liittyvät määräykset.

4 Liitteet 1–6