På svenska
TS
TS 2022–2025, voimassa 1.5.2022 lukien

Liite 6 Keskeytyvä kolmivuorotyö

TS-sopijaosapuolten selvitysten mukaan keskeytyvä kolmivuorotyö ei ole käytössä TS-soveltamisalalla eikä sitä koskevia määräyksiä ole tästä syystä enää otettu TS-20 sopimuskirjaan. Keskeytyvää kolmivuorotyötä koskevat määräykset ovat kuitenkin edelleen osa TS-22:ta ja sopimusteksti löytyy tarvittaessa TS-10:n liitteestä 6.