På svenska
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  TS 2018–2019, voimassa 1.2.2018 lukien

  Liite 7 Määräaikainen sopimusmääräys lomarahan vaihtamisesta lomarahavapaaksi

  1 §  Liitteen 7 käyttöönottaminen

  Tämän liitteen määräysten käyttöönottaminen edellyttää, että työnantaja ja TS-sopijajärjestöt tai niiden rekisteröidyt alayhdistykset/luottamusmies sopivat paikallisesti liitteen 7 soveltamisesta.


  Soveltamisohje

  Paikallinen sopimus voidaan irtisanoa kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Ennen irtisanomista vaihdettuihin lomarahoihin sovelletaan kuitenkin irtisanomisesta huolimatta tämän liitteen määräyksiä.


  2 § Lomarahan vaihtaminen ja lomarahavapaiden käyttö

  1 mom.     

  Työnantaja ja työntekijä/viranhaltija voivat sopia, että lomanmääräytymisvuosilta 2017–2018 ja 2018–2019 maksettava lomaraha tai osa siitä annetaan vastaavana vapaana. 


  Soveltamisohje

  Sopimuksen/suostumuksen tulee olla kirjallinen.


  2 mom.     

  Lomarahavapaapäivien lukumäärä on 35 % KVTES:n vuosilomaluvun 5 §:n 2 momentin mukaan ansaittujen vuosilomapäivien lukumäärästä. Mikäli vain osa lomarahasta annetaan vapaana, vähennetään KVTES:n vuosilomaluvun 18 §:n mukaisesta lomarahasta niin monen lomarahavapaapäivän osuus kuin lomarahavapaata pidetään. 

  3 mom.

  Lomarahavapaa on KVTES:n vuosilomaluvun 4 §:ssä tarkoitettua työssäolon veroista aikaa. 

         
  4 mom.     

  Lomarahavapaa annetaan työnantajan ja viranhaltijan/työntekijän sopimana ajankohtana. Lomarahavapaa annetaan viimeistään lomanmääräytymisvuotta seuraavan lomakauden alkuun mennessä.

  3 § Lomarahavapaan kuluminen, lomarahavapaan ajalta maksettava palkka, lomarahavapaan siirtyminen

  1 mom.     

  Lomarahavapaa kuluu kuten vuosiloma KVTES:n vuosilomaluvun 6 §:n mukaan. Lomarahavapaa-ajalta maksetaan vapaan pitämisajankohdan varsinainen palkka.


  Soveltamisohje

  Lomarahavapaan ajalta maksettavaan palkkaan ei sovelleta KVTES.n vuosilomaluvun 13 §:n 2 ja 3 momentin määräystä.


  2 mom.     

  Viranhaltijan/työntekijän oikeus siirtää lomarahavapaa työkyvyttömyyden perusteella määräytyy KVTES:n vuosilomaluvun 11 §:n mukaan.   

  4 §  Korvaus pitämättömiltä lomarahavapaapäiviltä

  1 mom.   

  Viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada palvelussuhteen päättyessä korvaus pitämättömiltä lomarahavapaapäiviltä. Korvaus maksetaan myös mikäli lomarahavapaata ei ole annettu 2 §:n 4 momentissa määrätyssä ajassa. Korvaus lasketaan 2 §:n 2 momentissa sanotulla tavalla.