SOTE-sopimus 2021, voimassa 1.9.2021 lukien

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) tulee voimaan 1.9.2021. Se on kunta-alan suurin sopimusala, jonka piirissä on noin 180 000 palkansaajaa. Suurimpia ammattiryhmiä ovat muun muassa sairaanhoitajat, lähihoitajat, terveydenhoitajat, ohjaajat ja sosiaalityöntekijät.

Verkkojulkaisun ISBN 978-952-7465-00-4


Verkkosopimukseen julkaisemisen jälkeen tehdyt korjaukset

6.9.2021 SOTE-sopimuksen nimeen korjattu vuosiluvuksi 2021, ei 2021–2022

19.8.2021 Luvun III kohtaa muut määräykset sekä lukua IV (Muut määräykset) tekstiä korjattu poistamalla niistä sopimukseen kuulumatonta tekstiä.

24.8.2021 Liitteen 1 otsikkoon korjattu sanan henkilöstö tilalle sana hoitohenkilöstö.