På svenska
UKK
SOTE-sopimus

Miten tarkastetaan vuoden 2024 henkilökohtaisten lisien vähimmäismäärä SOTE-sopimuksessa?

SOTE-sopimuksen II luvun 11 § 7 momentissa on seuraava kirjaus:

"Työnantajan on käytettävä henkilökohtaisiin lisiin vähintään 1,3 % laskettuna hyvinvointialueen/hyvinvointiyhtymän palveluksessa olevan SOTE-sopimuksen piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä. Jos palkkahinnoitteluliitteen soveltamispiiriin kuuluu vähintään 30 henkilöä, työnantajan on käytettävä tämän henkilöstön harkinnanvaraisiin henkilökohtaisiin lisiin vähintään 1,3 %, heidän yhteenlasketusta tehtäväkohtaisten palkkojen palkkasummasta. Tarkistus suoritetaan vuosittain."

Henkilökohtaisten lisien vähimmäismäärä tarkastetaan 1.2.2024 voimaan tulleen järjestelmän (liitteet 1–5) perusteella. Tarkastukseen käytetään laskentapohjana sellaista kuukautta, jossa hinnoittelu-uudistus on jo toteutettu eli esimerkiksi elokuuta 2024. 

Jos henkilökohtaisten lisien vähimmäismäärä tarkastetaan 31.1.2024 saakka voimassa olleen järjestelmän (liite 1 ja 2) perusteella, tarkastukseen käytetään laskentapohjana ennen määräysmuutosta käytössä ollutta laskentapohjaa. Tällöin myös tarkastuksen perusteella maksuun tulevat lisät maksetaan tammikuusta 2024 lähtien. Näin voi toimia, jos tarkistus on vakiintuneesti tehty tammikuussa.