På svenska

OVTES 2020– 2021

2020–2021

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio B Liite 3 Aikuislukio

  IV Tuntiopettajien palkka ja työaika

  11 § Tuntiopettajan peruspalkka

  1 mom. Tuntiopettajan peruspalkka (ks. palkkaliite) ja hinnoittelutunnukset

  4 04 07 05 0

  Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

  4 04 07 05 1

  Aiempi lukio-opetusta antavan tai muu aikuislukion opettajan kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

  4 04 07 05 3

  Korkeakoulututkinto

  4 04 07 05 4

  Muu kuin edellä mainittu

  12 § Tuntiopettajan työaika

  Tuntiopettajan opetusvelvollisuus on 18 tuntia viikossa, A1–2- ja B1-kielessä kuitenkin 17 tuntia viikossa. Opetusvelvollisuus maa- ja metsätaloudessa, kaupallisissa aineissa, tiedotusopissa, perhekasvatuksessa, näyttämötaiteen ja teatteritaiteen opetuksessa sekä puheopetuksessa on 20 tuntia viikossa. Jos tuntiopettajalla ei ole aikuislukiossa minkään oppiaineen tunteja opetettavana vaan hän hoitaa yksinomaan luokan ulkopuolisia erikseen korvattavia tehtäviä, on näiden tehtävien osalta laskennallinen opetusvelvollisuus 20 viikkotuntia.

  13 § Tuntiopettajia koskevia muita määräyksiä

  1 mom.

  Tuntiopettajaan sovelletaan seuraavia määräyksiä:

  Osio B

   

  17 §

  Demonstraatioiden valmistelutunnit

  19 §

  Koulu-/oppilaitos- ja kuntakohtainen lisätehtävä

  20 §

  Rehtorin hallinnolliset tehtävät

  Liite 2

   

  9 §

  Yksityisopiskelijan kuulustelu ja ylioppilaskirjoituksiin
  liittyvät tehtävät

  10 §

  Ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin ollessa jäävi

  sekä soveltuvin osin

  14 §

  Tuntiopettajan peruspalkka ja hinnoittelutunnukset

  16 §

  Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio

  17 §

  Tuntiopettajia koskevia muita määräyksiä

  Liite 3

   

  4 §

  Opetusvelvollisuus (2–3 mom.)

  5 §

  Apulaisrehtorin tehtävien lukeminen opetusvelvollisuuteen,
  kun tehtävät on määrätty opettajanviran haltijalle

  6 §

  Opetusvelvollisuuteen luettavissa olevat tehtävät

  7 §

  Ylioppilaskirjoitusten valvonta

  8 §

  Poistettu

  9 §

  Kesäkurssin järjestely- ja valvontatehtävä

  2 mom.

  Päätoimiseen tuntiopettajaan sovelletaan lisäksi seuraavia määräyksiä:

  Liite 3

   

  3 §

  Yhteissuunnittelutyöaika

  3 a § Yhteissuunnittelutyöajan vuotuinen tuntimäärä

  10 §

  Ylituntipalkkio