2020– 2021

OVTES

2020–2021

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

I Soveltaminen

1 § Sovellettavat liitteen 2 sopimusmääräykset

Aikuislukion opetushenkilöstöön sovelletaan seuraavia liitteen 2 määräyksiä:

9 §     Yksityisopiskelijan kuulustelu ja ylioppilaskirjoituksiin liittyvät tehtävät
10 §   Ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin ollessa jäävi.
11 § Etäopetukseen liittyvä työ