På svenska

OVTES 2020– 2021

2020–2021

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio F Liite 10 Musiikkioppilaitos

  I Viranhaltijoiden palkka

  1 § Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka

  1 mom.           

  Rehtorin (4 08 01 00 2) tehtäväkohtainen palkka (ks. palkkaliite).

  2 mom.           

  Apulaisrehtorin (4 08 02 00 5) tehtäväkohtainen palkka (ks. palkkaliite).


  Soveltamisohje

  Ks. palkka-asteikon käytöstä osio A 6 §.


  2 § Musiikin perusopetuksen opettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)

  4 08 04 01 2

  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi
  ammattikorkeakoulututkinto

  4 08 04 01 4

  Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, konservatorion jatkotutkinto tai aiempi lehtorin kelpoisuus

  4 08 04 01 3

  Muu soveltuva tutkinto taikka aiempi opettajan tai säestäjän kelpoisuus

  3 § Ammatillisen koulutuksen (II aste) opettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka

  Lehtorin (4 08 04 00 8) palkka I kalleusluokassa ja II kalleusluokassa (ks. palkkaliite).

  Jos opettajan tehtäväksi määrätään opiskelijoiden työssäoppimisen ohjaamistehtävä, luetaan tehtävän työmäärää vastaava työaika (tuntimäärä) opettajan opetusvelvollisuuteen.


  Soveltamisohje

  Työssäoppimisjakson ohjaamistehtävän laadun ja laajuuden määrää työnantaja. Ohjaustyön määrä ja laatu saattaa muodostua eri oppilaitoksissa ja eri koulutusaloilla erilaiseksi. Ohjaustyö riippuu myös työpaikalla valittujen vastuuhenkilöiden kokemuksesta ja koulutuksesta em. tehtävissä. Lisäksi “vanhoissa“ työpaikoissa on jo entuudestaan asiaan liittyvää kokemusta; uusia työpaikkoja ehkä joudutaan valmentamaan. Osa työssä oppimisjakson opiskelijoista voi olla ensimmäisessä työpaikassaan, joku saattaa olla ao. työpaikan vanha työntekijä. Sen, missä laajuudessa ohjausta annetaan (esim. kuinka usein opettaja käy työpaikalla), määrää opettajan työnantaja, joka vastaa työssäoppimisjakson laadusta ja laajuudesta ja päättää ko. toimintaan käytettävän panoksen suuruuden.


  Huomautus

  Ammatillinen korkeakouluopetus on pääosin siirtynyt ammattikorkeakoulussa annettavaksi. Konservatorion yliopettajan virassa olevaan sovelletaan OVTES:n 2001–2002 yliopettajaa koskevia sopimusmääräyksiä.


  4 § Vuosisidonnainen lisä

  Opetushenkilöstön vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika ja sen laskenta määräytyvät osion A 12–18 §:n mukaan. Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat:

  Voimassa 31.3.2021

  5 v.

  8 v.

  10 v.

  15 v.

  20 v.

  Rehtori ja apulaisrehtori

   

   

  5 %

  4 %

  6 %

  Opettaja ja päätoiminen tuntiopettaja

  2 %

  2 %

  9 %

  6 %

  6 %

   

  Voimassa 1.4.2021 alkaen 

  5 v.

  8 v.

  10 v.

  15 v.

  20 v.

  Rehtori ja apulaisrehtori

   

   

  5 %

  4 %

  6 %

  Opettaja ja päätoiminen tuntiopettaja

  2 %

  1 %

  9 %

  6 %

  6 %