På svenska

OVTES

2017

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos

  II Viranhaltijoiden palkka

  2 § Laboratorioinsinöörin peruspalkka

  Laboratorioinsinöörin (4 20 04 00 3) peruspalkka, ks. palkkaliite.

  3 § Lehtorin (opettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)

   

  AMMATILLISISSA AINEISSA

   

  Merenkulkuaineissa ja teknillisissä aineissa

  4 20 04 01 0

  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai
  soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  4 20 04 01 1

  Muu soveltuva tutkinto

  4 20 04 00 8

  Ammatinopetuksessa

  4 20 04 00 9

  Työnopetuksessa

   

  YHTEISISSÄ AINEISSA

  4 20 04 00 4

  Ylempi korkeakoulututkinto

  4 20 04 00 5

  Alempi korkeakoulututkinto

  4 20 04 00 6

  Muu tutkinto

  4 § Vuosisidonnainen lisä

  Opettajan ja laboratorioinsinöörin vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika ja sen laskenta määräytyvät osion A 12–18 §:n mukaan. Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat:

  5 v.

  8 v.

  10 v.

  15 v.

  20 v.

  6 %

  4 %

  6 %

  6 %

  6 %