Suomeksi
UKTA
Del C Bilaga 9 Sjöfartsläroanstalter

II Tjänsteinnehavarnas löner

§ 2 Grundlön för laboratorieingenjörer

Grundlönen för laboratorieingenjör (4 20 04 00 3), se lönebilagan.

§ 3 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för lektorer (lärare)

 

I YRKESÄMNEN

 

Sjöfartsämnen och tekniska ämnen

4 20 04 01 0

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

4 20 04 01 1

Annan lämplig examen

4 20 04 00 8

Yrkesundervisning

4 20 04 00 9

Arbetsundervisning

 

I GEMENSAMMA ÄMNEN

4 20 04 00 4

Högre högskoleexamen

4 20 04 00 5

Lägre högskoleexamen

4 20 04 00 6

Annan examen

§ 4 Årsbundet tillägg

Den tid som berättigar till årsbunden del för lärare och laboratorieingenjörer och uträkningen av den bestäms enligt del A § 12–18. Antalet år som berättigar till årsbundet tillägg och procenttalen är följande:

5 år

8 år

10 år

15 år

20 år

6 %

4 %

6 %

6 %

6 %