På svenska
OVTES
Osio C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos

II Viranhaltijoiden palkka

2 § Lehtorin (opettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)

 

AMMATILLISISSA AINEISSA

4 19 04 00 8

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva
ylempi ammattikorkeakoulututkinto

4 19 04 00 9

Soveltuva korkeakoulututkinto tai insinööri

4 19 04 01 0

Soveltuva opistoasteen tutkinto

4 19 04 01 8

Muu soveltuva tutkinto tai koulutus

 

YHTEISISSÄ AINEISSA

4 19 04 01 4

Ylempi korkeakoulututkinto

4 19 04 01 5

Korkeakoulututkinto

3 § Vuosisidonnainen lisä

Opettajan vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika ja sen laskenta määräytyvät osion A 12–18 §:n mukaan. Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat:

5 v.

8 v.

10 v.

15 v.

20 v.

2 %

4 %

6 %

4 %

6 %