Suomeksi

UKTA

2017

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del C Bilaga 8 Läroanstalter för skogsbruk och trähushållning

  II Tjänsteinnehavarnas löner

  § 2 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för lektorer (lärare)

   

  I YRKESÄMNEN

  4 19 04 00 8

  Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  4 19 04 00 9

  Lämplig högskoleexamen eller ingenjör

  4 19 04 01 0

  Lämplig examen på institutnivå

  4 19 04 01 8

  Annan lämplig examen eller utbildning

   

  I GEMENSAMMA ÄMNEN

  4 19 04 01 4

  Högre högskoleexamen

  4 19 04 01 5

  Högskoleexamen

  § 3 Årsbundet tillägg

  Den tid som berättigar till årsbundet tillägg för lärare och uträkningen av den bestäms enligt del A § 12–18. Antalet år som berättigar till årsbundet tillägg och procenttalen är följande:

  5 år

  8 år

  10 år

  15 år

  20 år

  2 %

  4 %

  6 %

  4 %

  6 %