Suomeksi
UKTA
Del C Bilaga 8 Läroanstalter för skogsbruk och trähushållning

II Tjänsteinnehavarnas löner

§ 2 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för lektorer (lärare)

 

I YRKESÄMNEN

4 19 04 00 8

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

4 19 04 00 9

Lämplig högskoleexamen eller ingenjör

4 19 04 01 0

Lämplig examen på institutnivå

4 19 04 01 8

Annan lämplig examen eller utbildning

 

I GEMENSAMMA ÄMNEN

4 19 04 01 4

Högre högskoleexamen

4 19 04 01 5

Högskoleexamen

§ 3 Årsbundet tillägg

Den tid som berättigar till årsbundet tillägg för lärare och uträkningen av den bestäms enligt del A § 12–18. Antalet år som berättigar till årsbundet tillägg och procenttalen är följande:

5 år

8 år

10 år

15 år

20 år

2 %

4 %

6 %

4 %

6 %