På svenska

OVTES

2017

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos

  V Erinäisiä määräyksiä

  6 § Siirtymämääräys 1.1.2005 euromääräiseen palkkaukseen siirretyille opettajille

  1 mom. 

  Jos opettajan kokonaisansio ao. tehtävässä 31.12.2004 oli suurempi kuin samalla viikkotuntimäärällä 1.1.2005 alkaen laskettava uusi kokonaisansio, muodostuu erotuksesta henkilökohtainen palkanlisä.

  2 mom. 

  Henkilökohtainen palkanlisä poistuu viran tehtäväkohtaisessa palkassa tapahtuvia muutoksia vastaavasti tai viranhaltijan siirtyessä muuhun virkaan.


  Soveltamisohje

  Palkanlisä poistuu em. tavalla myös aikaisemmin muodostuneiden henkilökohtaisten palkanlisien osalta. Tehtäväkohtaisiksi palkan muutoksiksi ei lueta yleiskorotuksia eikä henkilökohtaista lisää.