På svenska
OVTES
Osio C Liite 5 Kauppaoppilaitos

IV Tuntiopettajat

9 § Tuntiopettaja

1 mom.

Tuntiopettajiin sovelletaan OVTES:n osion A pää- ja sivutoimisia tuntiopettajia koskevia määräyksiä. Tuntiopettajan peruspalkka (ks. palkkaliite) ja hinnoittelutunnukset ovat seuraavat:

4 14 07 01 1

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva
ylempi ammattikorkeakoulututkinto

4 14 07 01 2

Soveltuva korkeakoulututkinto

4 14 07 01 3

Muu soveltuva tutkinto

2 mom.

Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio lasketaan 8 §:n ylituntipalkkiota koskevien määräysten mukaisesti 2 §:n mukaisesta peruspalkasta ja 4 §:n 2–3 momentin mukaan määräytyvästä opetusvelvollisuudesta.

3 mom. (voimaan 1.8.2017)

Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu vähintään 10 viikkotuntia opettava sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 4 a §:n mukaisia tehtäviä, jolloin korvaus maksetaan 10 tuntia ylittävältä osalta.

4 mom. (voimaan 1.8.2017)

Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 viikkotuntia opettava sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 4 a §:n mukaisia tehtäviä, jolloin korvaus maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta.