Suomeksi

UKTA

2017

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del C Bilaga 5 Handelsläroanstalter

  IV Timlärare

  § 9 Timlärare

  mom. 1

  På timlärare tillämpas bestämmelserna om timlärare i huvud- respektive bisyssla i UKTA del A. Grundlönen för timlärare framgår av lönebilagan. Lönepunkterna är följande:

  4 14 07 01 1

  Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  4 14 07 01 2

  Lämplig högskoleexamen

  4 14 07 01 3

  Annan lämplig examen

  mom. 2

  Timarvodet för en timlärare i bisyssla räknas ut enligt bestämmelserna om övertimarvode i § 8 utifrån grundlönen i § 2 och undervisningsskyldigheten i § 4 mom. 2–3.

  mom. 3 (träder i kraft 1.8.2017)

  En timlärare i bisyssla som anställts för minst ett arbetsår och som undervisar minst 10 timmar i veckan kan åläggas uppgifter i enlighet med § 4 a, och då betalas ersättning för den tid som överstiger 10 timmar.

  mom. 4 (träder i kraft 1.8.2017)

  En timlärare i bisyssla som anställts för minst ett arbetsår och som undervisar mindre än 10 timmar i veckan kan åläggas uppgifter i enlighet med § 4 a, och då betalas ersättning för den tid som överstiger 4 timmar.