På svenska
OVTES
Osio C Ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstö

VI Virka- ja työvapaa

24 § Palkattoman virkavapaan vaikutus vapaajakson palkkaukseen

1 mom.

Jos opettaja, päätoiminen tuntiopettaja tai opinto-ohjaaja on ollut suunnitteluvuoden aikana palkattomalla virkavapaalla, hänen seuraavan vapaajaksonsa palkkaa vähennetään virkavapaan keston suhteessa.  


Soveltamisohje

Määräystä ei sovelleta opettajaan, joka hakee virkavapaata hoitaakseen toista tehtävää oman työnantajan palveluksessa.


2 mom.

Vapaajakson palkkaa vähentävien päivien määrä saadaan laskemalla palkattomaan virkavapaaseen sisältyneiden työpäivien (ma–pe) lukumäärä ja kertomalla se luvulla 0,24. Palkan vähennys lasketaan kertomalla päiväpalkka luvulla 0,24 kerrotulla työpäivien määrällä.

3 mom.

Palkaton virkavapaa vähentää vapaajakson palkkaa kuitenkin vasta sen jälkeen, kun se on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään 30 kalenteripäivää. Toisen työnantajan työn hoitamiseksi myönnettyyn palkattomaan virkavapaaseen ei sovelleta 30 kalenteripäivän sääntöä. Palkattoman virkavapaan kestoa tarkastellaan virkavapaan ensimmäisestä päivästä alkaen suunnitteluvuosittain.

4 mom.

Jos palkattomaan virkavapaaseen on sisältynyt työsuunnitelmassa vahvistettuja vapaajakson kalenteripäiviä (ma–su), ne vähennetään vapaajakson palkkaa vähentävistä päivistä siltä osin kuin ne eivät sijoitu virkavapaan ensimmäisen 30 kalenteripäivän ajalle.

5 mom.

Määräys koskee vain seuraavia palkattomia virkavapaita:

  1. opintovapaalain (273/79) mukainen opintovapaa
  2. hoitovapaa ja harkinnanvarainen palkaton virkavapaa, esim. vuorotteluvapaa.

Kohtia 1–2 tarkastellaan toisistaan erillään 30 kalenteripäivän täyttymistä seurattaessa.


Esimerkki 1

Opettaja on ollut palkattomalla harkinnanvaraisella virkavapaalla 1.8.–20.12.2020. Virkavapaan alle jää viikolle 42 vahvistettu vapaajaksoviikko. Vapaajaksoa on 7 kalenteripäivää. Virkavapaat vähentävät vapaajakson palkkaa vasta niiden kestettyä 30 kalenteripäivää. Siten virkavapaaseen sisältyneiden työpäivien määrää tarkastellaan aikaväliltä 31.8.–20.12.2020. Työpäiviksi lasketaan kaikki muut päivät (ma–pe), paitsi vapaajaksopäivät. Aikavälillä oli 75 työpäivää. Vapaajakson palkkaa vähentävät päivät lasketaan kertomalla virkavapaaseen 30 kalenteripäivän jälkeen sisältyneiden työpäivien (ma–pe) lukumäärä luvulla 0,24 (75 x 0,24 = 18,00). Tästä vähennetään vielä virkavapaaseen sisältyneiden vapaajakson kalenteripäivien (ma–su) lukumäärä (18,00 – 7 = 11,00). Vapaajakson palkasta vähennetään 11,00 päiväpalkkaa. 

Päiväpalkka saadaan jakamalla varsinainen palkka kalenterikuukauden päivien lukumäärällä. Kalenterikuukausi, jonka mukaan päiväpalkat määräytyvät, on se kuukausi, jonka vapaajakson palkasta 24 §:n mukainen vähennys tehdään. Varsinainen palkka on määritelty OVTES:n A 21 §:ssä. 


Esimerkki 2

Opettaja on opintovapaalla 31.8.2020–30.4.2021. Virkavapaan alle jäävät viikoille 42, 52, 53 ja 9 vahvistetut vapaajaksoviikot. 

Oppilaitos on kalenterivuositarkastelussa. 

Opettajan opintovapaa osuu kahdelle eri suunnitteluvuodelle. 

Virkavapaat vähentävät vapaajakson palkkaa vasta niiden kestettyä 30 kalenteripäivää. Nämä kalenteripäivät lasketaan suunnitteluvuosittain. Suunnitteluvuonna 2020 virkavapaaseen sisältyneiden työpäivien määrää tarkastellaan aikaväliltä 30.9.–31.12.2020 ja suunnitteluvuonna 2021 aikaväliltä 31.1–30.4.2021. Työpäiviksi lasketaan kaikki muut päivät (ma-pe), paitsi vapaajaksopäivät. Aikavälillä 30.9.–31.12.2020 oli 53 työpäivää ja aikavälillä 31.1.–30.4.2021 oli 60 työpäivää. 

Vapaajakson palkkaa vähentävät päivät lasketaan kummankin suunnitteluvuoden osalta erikseen. Virkavapaaseen 30 kalenteripäivän jälkeen sisältyneiden työpäivien (ma–pe) lukumäärä kerrotaan luvulla 0,24. Suunnitteluvuonna 2020 vapaajakson palkkaa vähentäviä päiviä on: 53 x 0,24 = 12,72 ja suunnitteluvuonna 2021 60 x 0,24= 14,4 päivää. 

Vapaajakson palkkaa vähentävistä päivistä vähennetään erikseen kummankin suunnitteluvuoden osalta virkavapaaseen sisältyneiden vapaajakson kalenteripäivien (ma-su) lukumäärä siltä osin kuin ne eivät sijoitu virkavapaan ensimmäisen 30 kalenteripäivän ajalle. 

Suunnitteluvuonna 2020 virkavapaaseen on sisältynyt vapaajaksot viikoilla 42, 52 ja viikosta 53 ma–to eli yhteensä 18 vapaajakson kalenteripäivää (12,72 – 18 = – 5,28). Saatu luku on miinusmerkkinen. Näin ollen seuraavan vapaajakson palkasta ei tule tehtäväksi vähennystä suunnitteluvuonna 2020 olleen opintovapaan osan vuoksi. (Mikäli vähennystä olisi jäänyt tehtäväksi, olisi vähennys tehty vuonna 2021 olevan seuraavan vapaajakson palkasta. Näin siksi, että esimerkissä opintovapaa kestää suunnitteluvuoden yli eikä vuonna 2020 ole vapaajaksoa, josta vähennyksen voisi tehdä.)

Suunnitteluvuonna 2021 virkavapaaseen on sisältynyt vapaajakso 1.1.–3.1. (viikon 53 pe–su) sekä vapaajakso viikolla 9. Viikolle 53, ajalle 1.1.–3.1.2021 vahvistetut vapaajaksopäivät sijoittuvat virkavapaan ensimmäisen 30 kalenteripäivän ajalle, eikä niitä siksi vähennetä. Vapaajakson palkkaa vähentävistä 14,4 päivästä vähennetään 7 vapaajakson kalenteripäivää (14,4 – 7 = 7,4).  Opettajan seuraavan vapaajakson palkasta vähennetään 7,4 päiväpalkkaa.

Oppilaitos on lukuvuositarkastelussa. 

Opettajan opintovapaa osuu yhdelle suunnitteluvuodelle. 

Virkavapaat vähentävät vapaajakson palkkaa vasta niiden kestettyä 30 kalenteripäivää. Nämä kalenteripäivät lasketaan suunnitteluvuosittain. 

Siten virkavapaaseen sisältyneiden työpäivien määrää tarkastellaan aikaväliltä 30.9.2020–30.4.2021. Työpäiviksi lasketaan kaikki muut päivät (ma–pe), paitsi vapaajaksopäivät. Aikavälillä 30.9.2020–30.4.2021 oli 133 työpäivää. Vapaajakson palkkaa vähentävät päivät lasketaan kertomalla virkavapaaseen 30 kalenteripäivän jälkeen sisältyneiden työpäivien (ma–pe) lukumäärä luvulla 0,24 (133 x 0,24 = 31,92). Tästä vähennetään vielä virkavapaaseen sisältyneiden vapaajakson kalenteripäivien (ma–su) lukumäärä siltä osin kuin ne eivät sijoitu virkavapaan ensimmäisen 30 kalenteripäivän ajalle (31,92 – 28 = 3,92). Opettajan seuraavan vapaajakson palkasta vähennetään 3,92 päiväpalkkaa.


24 a § Virkavapaan vaikutus lisätuntien maksamiseen

Opettajalle ja opinto-ohjaajalle maksetaan palkallisen virkavapaan ajalta 15 §:n mukaiset lisätunnit vahvistetun työaikasuunnitelman mukaisesti.