På svenska

OVTES 2022–2025

 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio C Ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstö

  II Rehtori ja apulaisrehtori

  2 § Rehtorin palkka ja opetustuntimäärä

  1 mom.

  4 09 01 02 4

  Rehtorin peruspalkka (ks. palkkaliite)

  2 mom.

  Rehtorin opetustuntimäärä vahvistetaan paikallisesti lukuvuosittain ottaen huomioon oppilaitoksen koko ja muut paikalliset olosuhteet enintään 456 tunniksi. Monialaisen ammatillisen oppilaitoksen rehtorin opetustuntimäärä voi olla enintään 320 tuntia.

  3 § Apulaisrehtorin palkka ja opetustuntimäärä

  1 mom.    

  Kokonaistyöajassa olevan apulaisrehtorin peruspalkat, ks. palkkaliite.

  4 00 03 00 1

  Ylempi korkeakoulututkinto

  4 00 03 00 2

  Muu tutkinto

  2 mom.    

  Apulaisrehtorin opetustuntimäärä vahvistetaan paikallisesti lukuvuosittain enintään 760 tunniksi ottaen huomioon oppilaitoksen koko ja muut paikalliset olosuhteet.

  4 § Kokonaistyöajassa olevan viranhaltijan työaika ja vuosiloma

  1 mom.    

  Viranhaltijan työaika on kokonaistyöaika, joka on oppilaitoksen toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika.

  2 mom.    

  Viranhaltijan vuosiloma määräytyy osion A 33 §:n 1 momentin mukaan.

  5 § Vuosisidonnainen lisä

  Viranhaltijan vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika ja sen laskenta määräytyvät osion A 12–18 §:n mukaan. Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat:

   

  10 v.

  15 v.

  20 v.

  Rehtori, apulaisrehtori

  5 %

  4 %

  4 %