Suomeksi

KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer förhandlar om de kommunala kollektivavtalen

Vid förhandlingarna representerar KT de kommunala arbetsgivarna, dvs. fastlandskommunerna och samkommunerna. Personalen representeras av kommunsektorns huvudavtalsorganisationer.

Allekirjoitettavia sopimuksia pöydällä sekä kunta-alan neuvotteluosapuolia taustalla

Förhandlingsparterna och förhandlingsförfarandet har avtalats i det kommunala huvudavtalet. Huvudavtalet innehåller också bestämmelser om lokala avtal, lokala förhandlingar och tryggande av arbetsfreden.

Personalen representeras av tre kommunala huvudavtalsorganisationer:

  • Offentliga sektorns union JAU
  • Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU
  • Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf

Huvudavtalsorganisationerna representerar personal som hör till olika förbund

Offentliga sektorns union JAU är en förhandlingsorganisation som består av två fackförbund: Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty.
 
Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU representerar cirka 30 olika fackförbund inom kommunsektorn. Till de största förbunden hör Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Akavas Specialorganisationer, Finlands Läkarförbund, Finlands Veterinärförbund, Finlands Tandläkarförbund, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia och Finlands Farmaciförbund.

Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf består av tre förbund: Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer, Tehy rf och Suomen Palomiesliitto SPAL.