Suomeksi

KT och huvudavtalsorganisationerna förhandlar om de kommunala kollektivavtalen

KT företräder vid förhandlingarna arbetsgivarna inom kommun- och välfärdssektorn, dvs. kommunerna, samkommunerna, välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna på fastlandet samt företag som ägs av dem. Personalen representeras vid förhandlingarna av huvudavtalsorganisationerna inom kommun- och välfärdssektorn.

Förhandlingsparterna och förhandlingsförfarandet har avtalats genom huvudavtalet för kommun- och välfärdssektorn. Huvudavtalet innehåller också bestämmelser om lokala avtal, lokala förhandlingar och tryggande av arbetsfreden.

 • Personalen representeras av tre kommunala huvudavtalsorganisationer:
 • Offentliga sektorns union JAU
 • Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU
 • Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf

Huvudavtalsorganisationerna representerar personal som hör till olika förbund

Offentliga sektorns union JAU är en förhandlingsorganisation som består av två fackförbund: Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty.

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU representerar cirka 30 olika fackförbund inom kommunsektorn. Till de största förbunden hör Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Akavas Specialorganisationer, Finlands Läkarförbund, Finlands Veterinärförbund, Finlands Tandläkarförbund, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia och Finlands Farmaciförbund.

Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf består av tre förbund: Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer, Tehy rf och brandmannaförbundet SPAL.

Förhandlingarna leds av huvudförhandlingsgruppen

I huvudförhandlingsgruppen finns företrädare för KT och huvudavtalsorganisationerna. Huvudförhandlingsgruppen leder och samordnar kollektivavtalsförhandlingarna. Huvudförhandlingsgruppen leds av KT:s verkställande direktör Markku Jalonen.

I huvudförhandlingsgruppen har KT sex förhandlare och varje huvudavtalsorganisation fyra förhandlare.

KT:s förhandlare är:

 • Markku Jalonen, verkställande direktör
 • Anne Kiiski, förhandlingsdirektör
 • Anna Kukka, förhandlingsdirektör
 • Henrika Nybondas-Kangas, förhandlingsdirektör
 • Hannu Freund, förhandlingsdirektör
 • Mika Juutinen, utredningsdirektör

Offentliga sektorns union JAU:s förhandlare är:

 • Jonna Voima, JAU:s ordförande, Jyty
 • Jukka Maarianvaara, intressebevakningsdirektör, Jyty 
 • Päivi Niemi-Laine, ordförande, JHL
 • Kristian Karrasch, förhandlingsdirektör, JHL

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU:s förhandlare är:

 • Katarina Murto, FOSU:s styrelseordförande, OAJ 
 • Mari Keturi, verksamhetsledare, FOSU
 • Laura Lindholm, förhandlingsdirektör, Läkarförbundet
 • Jari Järvi, intressebevakningsdirektör, KTK

Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote:s förhandlare är:

 • Silja Paavola, ordförande, SuPer
 • Anne Sainila-Vaarno, intressebevakningsdirektör, SuPer
 • Millariikka Rytkönen, ordförande, Tehy
 • Else-Mai Kirvesniemi, verksamhetsledare, Tehy