På svenska

LS 2022–2025

Lääkärien virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Liite 5 Eläinlääkärit

  III Päivystys

  5 a § Päivystyskorvaukset

  Peruskorvaukset

  Eläinlääkintähuoltoa koskevaan päivystykseen määrätylle eläinlääkärille maksetaan päivystyksen peruskorvauksena jokaiselta päivystystunnilta

  1. 31 % perjantaista klo 16.00 alkaen maanantaihin klo 8.00 saakka sekä arkipyhää tai joulu- ja juhannusaattoa edeltävästä arkipäivästä klo 16.00 alkaen ensiksi seuraavaan arkipäivään klo 8.00 saakka (ns. pyhäpäivystys)
  2. 18 % muuna aikana (ns. arkipäivystys)

  laskettuna korottamattomasta tuntipalkasta, joka saadaan 1 §:n 3 kohdan praktikkoeläinlääkärinä toimivan laillistetun eläinlääkärin peruspalkasta kerrottuna 1,8:lla.

  5 b § Päivystyskorvaukset 1.1.2023

  Eläinlääkintähuoltoa koskevaan päivystykseen määrätylle eläinlääkärille maksetaan päivystyksen peruskorvauksena jokaiselta päivystystunnilta

  1. 9,83 € perjantaista klo 16.00 alkaen maanantaihin klo 8.00 saakka sekä arkipyhää tai joulu- ja juhannusaattoa edeltävästä arkipäivästä klo 16.00 alkaen ensiksi seuraavaan arkipäivään klo 8.00 saakka (ns. pyhäpäivystys)
  2. 5,76 € muuna aikana (ns. arkipäivystys).

  Uudet päivystyskorvaukset tulevat voimaan 1.1.2023.


  Soveltamisohje

  Päivystyskorvausten maksaminen edellyttää työnantajan vahvistamaa ja hyväksymää päivystysjärjestystä.

  Esim. torstaiksi sattuvasta itsenäisyyspäivästä maksetaan sopimuksessa sanottu ns. pyhäpäivystyskorvaus itsenäisyyspäivää edeltävän päivän keskiviikkoillasta lukien itsenäisyyspäivän jälkeisen perjantaipäivän aamuun saakka.

  Eläinlääkärin päivystysajalta ei suoriteta tämän sopimuksen työaikaluvussa määrättyjä työaikakorvauksia.