På svenska

LS 2022–2025

Lääkärien virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  LS 2022–2025, voimassa 1.5.2022 lukien

  Liite 4 Sairaalahammaslääkärit

  1 a § Palkkahinnoittelu 1.6.2022 lukien

  Sairaalahammaslääkärin virkanimike/tehtävä

  Peruspalkka €/kk

  1

  Ylihammaslääkäri/verrattavassa asemassa olevat
  yliopistollisessa sairaalassa

  Hammaslääkäriltä edellytetään kohdissa 1–3 tehtävään
  soveltuvaa erikoishammaslääkärin/erikoislääkärin oikeutta

   

  L4SH1000

  5 981,62

  2

  Muut ylihammaslääkärit ja apulaisylihammaslääkärit/
  verrattavassa asemassa olevat

   

  L4SH2000

  5 433,35

  3
  Erikoishammaslääkärin vaativat tehtävät
  L4SH4200

   

  5 151,68

  4

  Erikoishammaslääkäri

   

  L4SH4100

  4 906,36

  5

  Erikoistuva hammaslääkäri/lääkärihammaslääkäri

   

  5.1

  Laillistettu hammaslääkäri, joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta laillistetun hammaslääkärin virassa/tehtävässä

  Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemuslisämääräyksiä. Hyväksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna hammaslääkärinä työskentely.

   

  L4SH7003

  4 033,63

  5.2

  Laillistettu hammaslääkäri

   

  L4SH7000

  3 521,13

  1 b § Palkkahinnoittelu 1.10.2022 lukien

  Sairaalahammaslääkärin virkanimike/tehtävä

  Peruspalkka €/kk

  1

  Ylihammaslääkäri/verrattavassa asemassa olevat
  yliopistollisessa sairaalassa

  Hammaslääkäriltä edellytetään kohdissa 1–3 tehtävään
  soveltuvaa erikoishammaslääkärin/erikoislääkärin oikeutta

   

  L4SH1000

  6 011,53

  2

  Muut ylihammaslääkärit ja apulaisylihammaslääkärit/
  verrattavassa asemassa olevat

   

  L4SH2000

  5 460,52

  3
  Erikoishammaslääkärin vaativat tehtävät
  L4SH4200

   

  5 177,44

  4

  Erikoishammaslääkäri

   

  L4SH4100

  4 930,89

  5

  Erikoistuva hammaslääkäri/lääkärihammaslääkäri

   

  5.1

  Laillistettu hammaslääkäri, joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta laillistetun hammaslääkärin virassa/tehtävässä

  Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemuslisämääräyksiä. Hyväksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna hammaslääkärinä työskentely.

   

  L4SH7003

  4 053,80

  5.2

  Laillistettu hammaslääkäri

   

  L4SH7000

  3 538,74


  Soveltamisohje

  Palkkahinnoittelun soveltamisesta, ks. liitteen 2 1 §:n soveltamisohjeet 1 ja 2 ja liitteen 3 1 §:n soveltamisohje.
   
  Lääkärisopimusta sovelletaan myös palkkahinnoittelun ulkopuolisiin. Ks. tarkemmin yleiskirjeen 9/2022 liitteenä 3 oleva muistio lääkärisopimuksen soveltamisalasta.

  2 § Säännöllisen työajan ja kliinisen lisätyön toimenpidepalkkiot

  Päävirassa toimivalle sairaalahammaslääkärille maksetaan sairaalahammaslääkärien toimenpideluettelossa sanotulta kultakin toimenpiteeltä toimenpidepalkkiot seuraavasti:

  Korvaustaulukko 1.6.2022 lukien

   

  Säännöllinen työaika

  Kliininen lisätyö

  Toimenpideryhmä

  Laillistettu
  hammaslääkäri

  Erikoishammas­lääkärin oikeuden omaava

  Täyttä työaikaa
  tekevä erikois­hammaslääkärin
  oikeuden omaava

   

  Palkkio, €

  Palkkio, €

  Palkkio, €

  SHL 4

  0,92

  1,92

  14,96

  SHL 5

  1,10

  2,30

  19,57

  SHL 6

  1,39

  2,87

  29,72

  SHL 7

  1,85

  3,83

  29,72

  SHL 8

  2,74

  5,50

  52,70

  SHL 9

  3,29

  6,58

  54,89

  SHL 10

  3,85

  7,68

  60,40

  SHL 11

  5,50

  11,53

  71,37

  SHL 12

  7,91

  16,48

  96,62

  SHL 13

  10,01

  20,86

  SHL 14

  12,40

  26,36

  SHL 15

  17,56

  32,94

  SHL 16

  27,70

  57,42

   
   

  Korvaustaulukko 1.10.2022 lukien

   

   

  Säännöllinen työaika

  Kliininen lisätyö

  Toimenpideryhmä

  Laillistettu
  hammaslääkäri

  Erikoishammas­lääkärin oikeuden omaava

  Täyttä työaikaa
  tekevä erikois­hammaslääkärin
  oikeuden omaava

   

  Palkkio, €

  Palkkio, €

  Palkkio, €

  SHL 4

  0,92

  1,93

  15,03

  SHL 5

  1,11

  2,31

  19,67

  SHL 6

  1,40

  2,88

  29,87

  SHL 7

  1,86

  3,85

  29,87

  SHL 8

  2,75

  5,53

  52,96

  SHL 9

  3,31

  6,61

  55,16

  SHL 10

  3,87

  7,72

  60,70

  SHL 11

  5,53

  11,59

  71,73

  SHL 12

  7,95

  16,56

  97,10

  SHL 13

  10,06

  20,96

  SHL 14

  12,46

  26,49

  SHL 15

  17,65

  33,10

  SHL 16

  27,84

  57,71

   
   

  Soveltamisohje

  Kirurgisissa toimenpiteissä, joihin osallistuu useampi hammaslääkäri, maksetaan päävastuulliselle toimenpidepalkkiot kuten erikoishammaslääkärin oikeuden omaavalle ja avustajille kuten laillistetulle hammaslääkärille.

  Toimenpidepalkkion maksamisen edellytyksenä on, että hammaslääkäri tekee toimenpiteen ym. täysin itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Erikoistumiskoulutusvaiheessa olevan hammaslääkärin katsotaan toimivan em. tavalla sen jälkeen, kun paikallisesti määritelty ajanjakso toimenpiteen ym. oppimiselle (ns. oppimisjakso) on kulunut.

  Potilastietojärjestelmien muutoksista ja palkkauksesta, ks. liitteen 2 2 §:n 3 mom.


  3 § Kliinisen lisätyön käyntipalkkiot

  Päävirassa/-toimessa toimivalle, täyttä työaikaa tekevälle, erikoishammaslääkärin oikeuden omaavalle sairaalahammaslääkärille maksetaan kliinisestä lisätyöstä jokaiselta potilaalta käyntipalkkio seuraavasti:

   Korvaustaulukko 1.6.2022 lukien

  Potilaskäynti

  Palkkio/€

  Potilaan käynti hammaslääkärin luona

  3,59

  Hammaslääkärin erillinen käynti potilaan luona
  (kutsutaan työhön vapaa-aikana työpaikalta poistuttua)

  22,64

  Yli 45 minuuttia kestävä käynti, lisäys kultakin alkavalta
  neljännestunnilta (erillisessä käynnissä potilaan luona
  käyntiaika luetaan matka-aikaan)

  5,68

  Korvaustaulukko 1.10.2022 lukien

  Potilaskäynti

  Palkkio/€

  Potilaan käynti hammaslääkärin luona

  3,61

  Hammaslääkärin erillinen käynti potilaan luona
  (kutsutaan työhön vapaa-aikana työpaikalta poistuttua)

  22,75

  Yli 45 minuuttia kestävä käynti, lisäys kultakin alkavalta
  neljännestunnilta (erillisessä käynnissä potilaan luona
  käyntiaika luetaan matka-aikaan)

  5,71

  4 § Työaikaluvun ja liitteen 3 eräiden määräysten soveltaminen

  Edellä sanotun lisäksi noudatetaan työaikaluvun 9 ja 11 §:n määräyksiä päivystyskorvauksista sekä liitteen 3 määräyksiä yliopistollisten sairaaloiden sivuviran-/sivutoimenhaltijoiden palvelussuhteen ehdoista.

  Tässä tarkoitettuja sivuviran-/sivutoimenhaltijoita ovat

     

  Peruspalkka €/kk 1.6.2022 lukien

  L4SH9002

  Erikoishammaslääkärin vaativat tehtävät (kliininen opettaja tai vastaava)

  30 % liitteen 4 a 1 §:n palkka­-
  hinnoittelun 3 kohdan (erikoishammaslääkärin vaativat tehtävät) peruspalkasta

  L4SH9003

  Erikoishammaslääkäri
  (kliininen opettaja tai vastaava)

  30 % liitteen 4 1 a §:n palkka­-
  hinnoittelun 4 kohdan (erikoishammaslääkäri) peruspalkasta

  L4SH9004

   

  Erikoistuva hammaslääkäri
  (assistentti)

   

  20 % liitteen 4 1 a §:n palkka­-
  hinnoittelun 3 kohdan (erikoishammaslääkäri) peruspalkasta

   

     

  Peruspalkka €/kk 1.10.2022 lukien

  L4SH9002

  Erikoishammaslääkärin vaativat tehtävät (kliininen opettaja tai vastaava)

  30 % liitteen 4 1 b §:n palkka­-
  hinnoittelun 3 kohdan (erikoishammaslääkärin vaativat tehtävät) peruspalkasta

  L4SH9003

  Erikoishammaslääkäri
  (kliininen opettaja tai vastaava)

  30 % liitteen 4 1 b §:n palkka­-
  hinnoittelun 4 kohdan (erikoishammaslääkäri) peruspalkasta

  L4SH9004

   

  Erikoistuva hammaslääkäri
  (assistentti)

   

  20 % liitteen 4 1 b §:n palkka­-
  hinnoittelun 3 kohdan (erikoishammaslääkäri) peruspalkasta

   

     

  Peruspalkka €/kk 1.6.2023 lukien

  L4SH9002

  Erikoishammaslääkärin vaativat tehtävät (kliininen opettaja tai vastaava)

  35 % liitteen 4 1 §:n* palkka­-
  hinnoittelun 3 kohdan (erikoishammaslääkärin vaativat tehtävät) peruspalkasta

  L4SH9003

  Erikoishammaslääkäri
  (kliininen opettaja tai vastaava)

  35 % liitteen 4 1 §:n* palkka­-
  hinnoittelun 4 kohdan (erikoishammaslääkäri) peruspalkasta

  L4SH9004

   

  Erikoistuva hammaslääkäri
  (assistentti)

   

  20 % liitteen 4 1 §:n* palkka­-
  hinnoittelun 3 kohdan (erikoishammaslääkäri) peruspalkasta

  * 1.6.2023 1 §:n palkkahinnoittelujen peruspalkat ilmoitetaan myöhemmin.


  Soveltamisohje

  Hinnoittelemattomat ylihammaslääkärin ja apulaisylihammaslääkärin (professori) sivuvirat, ks. liitteen 3 4 §:n soveltamisohje.