På svenska

KVTES 2020– 2021

2020–2021

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Liite 16 Matkakustannusten korvaukset

  Matkustamiskustannusten korvaus

  Huom. Verkkosopimuksen 5 §:ää on päivitetty siten, että matkakustannusten korvaukset vastaavat 7.12.2021 ilmestyneessä KT:n yleiskirjeessä 13/2021 julkaistuja matkakustannusten korvauksia.


  3 § Varsinaiset matkustamiskustannukset virka- ja virantoimitusmatkasta

  1 mom. 

  Korvaus maksetaan matkalipuista sekä paikka- ja makuupaikkalipuista, rahtimaksuista sekä muista niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista.

  2 mom. 

  Lentokentällä, rautatieasemalla ja hotellimajoituksen yhteydessä autosta perittävä seisontapaikkamaksu korvataan tositteen mukaisesti, kuitenkin enintään kolmelta päivältä kutakin matkaa kohden. Muita auton seisontapaikkamaksuja ei korvata.


  Soveltamisohje

  Välttämättöminä maksuina ei pidetä esimerkiksi vakuutusmaksuja. Jos viranhaltija/työntekijä on joutunut suorittamaan eri maksuja työvälineiden tai muiden sellaisten esineiden kuljetuksesta, joita hänen on ollut pidettävä mukanaan, korvataan maksettu määrä.


  4 § Matkustamiskustannusten korvausperusteet virka- ja virantoimitusmatkasta

  Matkustusväline

  Maksu

  juna

  lentokone

  laiva

   

  Edullisin vaihtoehto

  raitiovaunu

  linja-auto

  muu yleinen kulkuneuvo

   

  Virallinen taksa

  taksi

  Virallinen taksa

  vuokramoottorivene

  muu tapa

  Suoritettu, kuitenkin enintään
  kohtuullinen maksu

  5 § Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta

  Viranhaltijan/työntekijän omalla tai hallinnassaan olevalla kulkuneuvolla tekemästä matkasta maksetaan korvausta seuraavasti:

   

                                    Korvaus

  Väline

  Korottamaton

  Korotettu

  auto

  kunkin 1.1.
  alkavan vuoden pituisen ajanjakson

       5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 46 snt/km

       seuraavilta kilometreiltä
  40 snt/km

  Kilometrikorvaus maksetaan korotettuna

       8 sentillä, jos virkatehtävien suorittaminen edellyttää perävaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä

       12 sentillä, jos virkatehtävien suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä

       3 sentillä, jos viranhaltija/työntekijä joutuu autossaan kuljettamaan koiraa tai suurikokoisia tai painoltaan yli 80-kiloisia koneita tai laitteita

       10 sentillä, jos virkatehtävien hoitaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tierakennustyömaalla kyseisten kilometrien osalta

       jos viranhaltijan/työntekijän hallinnassa olevassa kulkuneuvossa matkustaa useita samalle virka- tai virantoimitusmatkalle osallistuvia tai virka-/työtehtävänä kuljetettavia henkilöitä, maksetaan kunkin osalta lisäksi 3 senttiä kilometriltä

  moottoripyörä kunkin 1.1. alkavan vuoden
  pituisen ajan

  jakson

       5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 35 snt/km

       seuraavilta kilometreiltä 32 snt/km

       jos viranhaltijan/työntekijän hallinnassa olevassa kulkuneuvossa matkustaa useita samalle virka- tai virantoimitusmatkalle osallistuvia tai virka-/työtehtävänä kuljetettavia henkilöitä, maksetaan lisäksi 3 senttiä kilometriltä.

  moottorivene

   

       jos viranhaltijan/työntekijän hallinnassa olevassa kulkuneuvossa matkustaa useita samalle virka- tai virantoimitusmatkalle osallistuvia tai virka-/työtehtävänä kuljetettavia henkilöitä, maksetaan lisäksi 3 senttiä kilometriltä.

  – yli 50 hv 116 snt/km
  – 50 hv tai alle  80 snt/km
  moottorikelkka 110 snt/km
  mopo 19 snt/km
  mönkijä  104 snt/km
  muu kulkuneuvo 11 snt/km
  polkupyörä 84 snt/vrk

  Soveltamisohje

  Korotetut korvaukset perävaunusta ja raskaiden koneiden jne. kuljettamisesta voivat tulla kysymykseen yhtä aikaakin.