2020– 2021

KVTES

2020–2021

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Matkustamiskustannusten korvaus

Huom. Verkkosopimuksen 5 §:ää on päivitetty siten, että matkakustannusten korvaukset vastaavat 8.12.2020 ilmestyneessä KT:n yleiskirjeessä 15/2020 julkaistuja matkakustannusten korvauksia.


3 § Varsinaiset matkustamiskustannukset virka- ja virantoimitusmatkasta

1 mom. 

Korvaus maksetaan matkalipuista sekä paikka- ja makuupaikkalipuista, rahtimaksuista sekä muista niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista.

2 mom. 

Lentokentällä, rautatieasemalla ja hotellimajoituksen yhteydessä autosta perittävä seisontapaikkamaksu korvataan tositteen mukaisesti, kuitenkin enintään kolmelta päivältä kutakin matkaa kohden. Muita auton seisontapaikkamaksuja ei korvata.


Soveltamisohje

Välttämättöminä maksuina ei pidetä esimerkiksi vakuutusmaksuja. Jos viranhaltija/työntekijä on joutunut suorittamaan eri maksuja työvälineiden tai muiden sellaisten esineiden kuljetuksesta, joita hänen on ollut pidettävä mukanaan, korvataan maksettu määrä.


4 § Matkustamiskustannusten korvausperusteet virka- ja virantoimitusmatkasta

Matkustusväline

Maksu

juna

lentokone

laiva

 

Edullisin vaihtoehto

raitiovaunu

linja-auto

muu yleinen kulkuneuvo

 

Virallinen taksa

taksi

Virallinen taksa

vuokramoottorivene

muu tapa

Suoritettu, kuitenkin enintään
kohtuullinen maksu

5 § Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta

Viranhaltijan/työntekijän omalla tai hallinnassaan olevalla kulkuneuvolla tekemästä matkasta maksetaan korvausta seuraavasti:

 

                                  Korvaus

Väline

Korottamaton

Korotettu

auto

kunkin 1.1.
alkavan vuoden pituisen ajanjakson

     5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 44 snt/km

     seuraavilta kilometreiltä
39 snt/km

Kilometrikorvaus maksetaan korotettuna

     7 sentillä, jos virkatehtävien suorittaminen edellyttää perävaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä

     11 sentillä, jos virkatehtävien suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä

     3 sentillä, jos viranhaltija/työntekijä joutuu autossaan kuljettamaan koiraa tai suurikokoisia tai painoltaan yli 80-kiloisia koneita tai laitteita

     9 sentillä, jos virkatehtävien hoitaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tierakennustyömaalla kyseisten kilometrien osalta

     jos viranhaltijan/työntekijän hallinnassa olevassa kulkuneuvossa matkustaa useita samalle virka- tai virantoimitusmatkalle osallistuvia tai virka-/työtehtävänä kuljetettavia henkilöitä, maksetaan kunkin osalta lisäksi 3 senttiä kilometriltä

moottoripyörä kunkin 1.1. alkavan vuoden
pituisen ajan

jakson

     5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 33 snt/km

     seuraavilta kilometreiltä 30 snt/km

     jos viranhaltijan/työntekijän hallinnassa olevassa kulkuneuvossa matkustaa useita samalle virka- tai virantoimitusmatkalle osallistuvia tai virka-/työtehtävänä kuljetettavia henkilöitä, maksetaan lisäksi 3 senttiä kilometriltä.

moottorivene

 

     jos viranhaltijan/työntekijän hallinnassa olevassa kulkuneuvossa matkustaa useita samalle virka- tai virantoimitusmatkalle osallistuvia tai virka-/työtehtävänä kuljetettavia henkilöitä, maksetaan lisäksi 3 senttiä kilometriltä.

– yli 50 hv 111 snt /km
– 50 hv tai alle  76 ” /km
moottorikelkka 106 ” /km
mopo 18 ” /km
mönkijä  99 ” /km
muu kulkuneuvo 10 ” /km
polkupyörä 84 “ /vrk

Soveltamisohje

Korotetut korvaukset perävaunusta ja raskaiden koneiden jne. kuljettamisesta voivat tulla kysymykseen yhtä aikaakin.