2020– 2021

KVTES

2020–2021

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Liite 16 Matkakustannusten korvaukset

Verkkosopimuksen liitettä 16 on päivitetty niin, että korvaukset vastaavat 8.12.2020 ilmestyneessä KT:n yleiskirjeessä 15/2020 julkaistuja korvauksia.