På svenska
OVTES
Osio F Liite 12 Kansalaisopisto

IV Erinäisiä määräyksiä

21 § Siirtymäsäännös 1.1.2006 euromääräiseen palkkaukseen siirretylle opettajalle

1 mom.           

Jos opettajan kokonaisansio ao. tehtävässä 31.12.2005 oli suurempi kuin samalla viikkotuntimäärällä 1.1.2006 alkaen laskettu uusi kokonaisansio, erotuksesta muodostui henkilökohtainen palkanlisä.

2 mom.           


Soveltamisohje

Palkanlisä poistuu em. tavalla myös aikaisemmin muodostuneiden henkilökohtaisten palkanlisien osalta. Tehtäväkohtaisiksi palkanmuutoksiksi ei lueta yleiskorotuksia eikä henkilökohtaisia lisiä.