På svenska
OVTES
Osio F Liite 12 Kansalaisopisto

I Viran-/toimenhaltijoiden palkka

1 § Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka

1 mom.           

Rehtorin (4 06 01 00 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkka-asteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

2 mom.           

Apulaisrehtorin (4 06 02 00 2) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkka-asteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

2 § Opettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)

4 06 04 00 6

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

4 06 04 00 7

Muu soveltuva tutkinto tai erivapaus kansalaisopistonopettajan virkaan

3 § Suunnittelijaopettajan tehtäväkohtainen palkka ja hinnoittelutunnukset

Tehtäväkohtainen palkka määrätään palkka-asteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

4 06 04 00 8

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

4 06 04 00 9

Muu soveltuva tutkinto tai erivapaus kansalaisopistonopettajan virkaan

4 § Vuosisidonnainen lisä (voimaan 1.8.2022)

Rehtorin, päätoimisen opettajan ja suunnittelijaopettajan vuosi­sidonnaiseen lisään oikeuttava aika ja sen laskenta määräytyvät osion A 12–18 §:n mukaan. Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat:

 Voimassa 1.8.2022 alkaen

5 v.

10 v.

15 v.

20 v.

Rehtori ja apulaisrehtori

 

5 %

4 %

6 %

Opettaja

3 %

9 %

6 %

6 %

Suunnittelijaopettaja

3 %

10 %

10 %

10 %