Julkaisu

Osaamista kehittämään!

Julkaisuun on koottu periaatteita ja menetelmiä, joiden avulla työssä tarvittava osaaminen syntyy, säilyy ja paranee. Se on suunnattu erityisesti esimiehille.

saamisen kehittämiseen sekä esimiehille menetelmiä ohjata henkilöstön osaamisen kehittymistä. 

Julkaisu on tehty kunta-alan työmarkkinaosapuolten yhteistyönä. Oppaan sovittiin kunta-alan osaamisen kehittämistä koskevan suosituksen sekä ay-koulutusta koskevan VES/TES:n neuvottelujen yhteydessä vuonna 2008.

Oppaan sisällöstä pääosan on tuottanut Helsingin kaupungin Oiva-Akatemia ja siellä Laura Kaartinen.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
49 s.
ISBN-numero (Pdf):
978-952-213-695-4
Julkaistu:
3/2011
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat
Painos:
1. painos