KT:n uutiskirjeiden tietosuojaseloste

KT:n uutiskirjeiden tietosuojaseloste löytyy tältä sivulta. Voit peruttaa tilauksesi myös itse uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta.

Tietosuojaseloste

1a
Rekisterinpitäjä

 

 

 

 

 

 

Nimi (y-tunnus)

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Osoite

Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puhelinvaihde: 09 7711

2
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

 

 

 

 

Nimi

Kaisa Koskela (kaisa.koskela(at)kt.fi)

Osoite

Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

3
Tietosuojavastaava rekisteriä koskevissa asioissa 

Nimi

Juha Aartoaho

Yhteystiedot

tietosuojavastaava(at)kt.fi

4
Rekisterin nimi

KT Kuntatyönantajien Uutiskirjeiden tilaajat

5
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus

 

 

Kuntatyönantajien uutiskirjeiden sähköpostiosoitteisto, jonka kautta välitetään sähköisiä tiedotteita työmarkkina-asioita koskevista aiheista tilaajien sähköpostiosoitteisiin.

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

6
Rekisterin tietosisältö ja suunniteltu säilytysaika

 

 

Henkilön nimi, yhteisö ja sähköpostiosoite.

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä, kunnes rekisteröity pyytää tietojensa poistamista rekisteristä tai hänen sähköpostiosoitteesta tulee virheilmoitus virheellisestä sähköpostiosoitteesta. Rekisteröity voi itse poistua rekisteristä jokaisessa uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

7
Säännönmukaiset tietolähteet

 

Pääsääntöisesti henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään rekisteriin ilmoittautumisen yhteydessä. Uutiskirjeiden tilaajat -rekisteriin liitetään automaattisesti henkilöt, jotka on nimetty KT-yhteyshenkilöiksi.

8
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja ei luovuteta KT:n ulkopuolelle.

9
Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

10
Rekisterin suojauksen periaatteet

 

 

 

 

 

A Manuaalinen aineisto

Rekisteristä ei synny normaalisti manuaalista aineistoa. Jos rekisteristä otetaan osaotos manuaaliseksi aineistoksi, aineistoa käsitellään rekisterinpitäjän tietosuojapolitiikan käytäntöjen mukaisesti varmistaen mm. aineiston hävityksen mahdollisimman pikaisesti.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot sijaitsevat Koodiviidakko Oy:n hallinnoimassa Postiviidakko-pilvipalvelussa. Käyttöoikeus rekisteriin on rajoitettu nimetyille KT:n työntekijöille.

11
Tarkastusoikeus


Henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa.

12
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista


Henkilöllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista.

13
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilö voi pyytää tietonsa poistettavaksi.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää siirtämään tietonsa järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisterinpitäjä arvioi yllä olevien pyyntöjen toteutusmahdollisuuden jokaisen pyynnön osalta erikseen.

Rekisteröidylle toimitetaan tarvittavat tiedot, kun henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä tai kun henkilötietoja ei ole saatu suoraan rekisteröidyltä.

Henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimukseen tai sopimuksen tekemiseen perustuva vaatimus. Rekisteröidyn ei ole pakko toimittaa henkilötietoja ja näiden tietojen antamatta jättäminen ei aiheuta seuraamuksia.