Uutinen

Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Kuntaliiton opas tarjoaa pohjatietoa kuntien ja kuntataustaisten yhteisöjen omille ohjeille, jotka perustuvat paikallisiin oloihin ja konkreettisiin uhkakuviin.

Kuntaliitto julkaisema 24.3.2020 opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa sisältää linkkejä valtion ja yksittäisten kuntien kriisiviestintäohjeisiin. Siinä on myös hyödynnetty alueellisen kriisiviestinnän suunnittelua, jota on tehty sisäministeriön johdolla vuonna 2019. 

KT on ollut mukana työryhmässä tekemässä opasta yhdessä Kuntaliiton, Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston, Turun kaupungin, Sipoon kunnan, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Porvoon kaupungin, Kevan ja HUS:n kanssa. 

Työryhmä toivoo palautetta oppaan sisällöstä, sillä nyt julkaistua opasta tullaan täydentämään kevään kokemusten pohjalta.

Muualla verkossa